Plan Zajęć

Plany zajęć (semestr zimowy) na rok akademicki 2021/2022


Jednolite studia magisterskie:

I ROK_semestr zimowy – jednolite studia magisterskie, r.a 2021_2022

II ROK_semestr zimowy , jedolite studia magisterskie r.a 2021_2022

 

Studia licencjackie (I stopień):

III ROK, semestr zimowy – I stopien r.a 2021_2022

 

Studia magisterskie (II stopień):

I ROK_ semestr zimowy, II stopnia r.a. 2021_2022

II ROK_ semestr zimowy – II stopnia r.a. 2021_2022

 

 

Plany mogą ulec zmianie. 

Wszelkich innych informacji dotyczących planów zajęć udziela Dziekanat Wydziału.