Plan Zajęć

Plany zajęć (semestr letni) na rok akademicki 2019/2020

Studia licencjackie:

rok I Ist semestr letni

rok I Ist semestr letni

rok II Ist semestr letni

rok II Ist semestr letni

rok III Ist semestr letni

rok III Ist semestr letni


Studia magisterskie:

rok I IIst semestr letni

rok I IIst semestr letni

rok II IIst semestr letni

rok II IIst semestr letni


Wszelkich innych informacji dotyczących planów zajęć udziela Dziekanat Wydziału.


Plany zajęć (semestr zimowy) na rok akademicki 2019/2020:

 

Studia licencjackie:

rok I Ist semestr letni

rok I Ist semestr zimowy

rok II Ist semestr letni

rok II Ist semestr zimowy

rok III Ist semestr letni

rok III Ist semestr zimowy


Studia magisterskie:

rok I IIst semestr letni

rok I IIst semestr zimowy

rok II IIst semestr letni

rok II IIst semestr zimowy


Wszelkich innych informacji dotyczących planów zajęć udziela Dziekanat Wydziału.