Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Historia

Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2013/2014 powstał dziewiąty wydział tej uczelni – Wydział Scenografii. Rada Wydziału Scenografii wybrała Dziekanem dr hab. Pawła Dobrzyckiego, prof. ASP, a prodziekanami: dr hab. Marka Chowańca, prof. ASP i dr Marcela Sławińskiego.

Od 2014 Wydział Scenografii pracuje w nowym budynku, znakomicie położonym nad Wisłą, w którym możemy zapewnić studentom właściwe  warunki pracy. Dysponuje tu m.in. aulą, będącą miejscem wspólnej pracy ze studentami Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza, blacboxem, pracownią światła, przestrzenią wystawienniczą.

Wydział Scenografii ma długą tradycję i wielu poprzedników, kontynuuje bowiem tradycje pracowni malarstwa scenicznego, prowadzonej przez wybitnego scenografa prof. Wincentego Drabika w okresie międzywojennym. Po wojnie twórcą katedry scenografii i pierwszego programu nauczania scenografii był prof. Władysław Daszewski, który prowadził najpierw pracownię scenografii dla studentów i absolwentów w Teatrze Narodowym a już formalnie kierował Katedrą Scenografii w latach 1964-1969 (gdzie wykształcił całą grupę niebywale ważnych dla polskiego teatru scenografów, którą dość szybko zacznie się określać mianem „szkoły warszawskiej”: Andrzej Sadowski, Łucja Kossakowska, Zofia Wierchowicz, Zofia Pietrusińska, Ewa Starowieyska, Stanisław Bąkowski, Janusz Adam Krassowski,  Wojciech Sieciński). Kolejnym wielkim artystą, który prowadził nauczanie scenografii według swego autorskiego programu był prof. Józef Szajna, który stworzył Podyplomowe Studium Scenografii ASP dla absolwentów akademii i politechnicznych studiów architektonicznych, działające od 1972 do 1982. Po nim szefem katedry został prof. Andrzej Sadowski, który stworzył zręby współczesnego programu dydaktycznego w materii scenografii. Za jego kadencji powstała Międzywydziałowa Katedra Scenografii. Siła osobowości obu wielkich artystów i pedagogów uformowała Katedrę Scenografii i odcisnęła trwały ślad w historii i współczesności polskiego teatru zarówno poprzez ich twórczość, jak i w postaci tradycji nauczania i osobowościach ich uczniów, a dziś czołowych scenografów polskich (m.in. tworzących dziś kadrę Wydziału Scenografii Doroty Kołodyńskiej, Marka Chowańca, Katarzyny Proniewskiej-Mazurek). Po odejściu prof. Sadowskiego na emeryturę, w wyniku wygranego konkursu w październiku 2001 kierownictwo katedry objął wychowanek krakowskiej ASP, scenograf o dużym dorobku artystycznym i dydaktycznym, dr Paweł Dobrzycki, pierwszy dziekan i twórca programu Wydziału. Bezpośrednim poprzednikiem Wydziału były studia scenograficzne na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii.