Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rekrutacja

Wydział Scenografii jest jedynym w Polsce samodzielnym Wydziałem kształcącym scenografów. Oryginalność kierunku i jego programu wynika ze szczególnych umiejętności i wiedzy, jakie są niezbędne w twórczej pracy scenografa, dalece odmiennej od innych sztuk plastycznych. Studia na naszym Wydziale zapewniają poznanie pełnego spectrum świata widowisk. Dają wiedzę i umiejętności warsztatowe, które umożliwiają pracę we wszystkich dziedzinach sztuk widowiskowych. W ramach zajęć studentki i studenci kształcą się zarówno w zakresie scenografii filmowej, jak i teatralnej, operowej, teatru lalkowego czy projektowania kostiumu. Na zajęciach wchodzą w świat animacji, telewizji, kultury masowej, pracują w technologiach 3D, VR oraz AR. Jednocześnie uczą się rysunku technicznego, fotografii, rzeźby, poznają tajniki operowania światłem w teatrze. Bardzo istotnym aspektem dotyczącym struktury programowej Wydziału jest sprofilowana oferta pracowni rysunkowo-malarskich. Ponadto studia obejmują wykłady związane z szeroko pojętą sztuką widowiskową, seminaria poświęcone pracy z tekstami kultury, warsztaty wyrabiające umiejętność funkcjonowania w zespole. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej jest indywidualizacja programu kształcenia dostosowana do każdego studenta z uwagi na potrzeby, predyspozycje i stopień rozwoju artystycznego. Wśród naszych nauczycieli akademickich są najwybitniejsi polscy scenografowie teatralni i filmowi, laureaci wielu nagród, także Oscarów. Nasi studenci realizują zarówno etiudy warsztatowe (teatralne i filmowe), jak i przedstawienia, m.in. na scenach ASP w Warszawie, Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, w Łódzkiej i Warszawskiej Szkole Filmowej czy Szkole Wajdy. Przygotowujemy wspólne projekty operowe ze stołeczną Akademią Teatralną oraz Uniwersytetem Muzycznym im. Fryderyka Chopina. Jest to ostatni element procesu kształcenia, ale i ostatni sprawdzian pozwalający studentom zaistnieć na „rynku” scenograficznym. Przynosi to wymierne efekty, gdyż prawie wszyscy, którzy ukończyli studia na Wydziale Scenografii, pracują w zawodzie scenografa.

Dziekan Wydziału Scenografii, prof. Tomasz Myjak

Informacje o rekrutacji na rok akademicki 2024/25 pojawią się w krótce.