Postępowania o nadanie stopnia doktora

PRZEWODY OTWARTE


mgr Jędrzej SKAJSTER

DATA WSZCZĘCIA: 19.07.2018r

PROMOTOR: dr hab. Paweł Dobrzycki prof. ASP


PRZEWODY ZAMKNIĘTE


mgr ZOFIA LUBIŃSKA

DATA WSZCZĘCIA: 1.06.2017

PROMOTOR: prof. dr hab. JANUSZ SOSNOWSKI

RECENZENT I: prof.  Hieronim Neumann Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

RECENZENT II: dr hab. Piotr Tetlak Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

recenzja I

 

recenzja II

streszczenie rozprawy doktorskiej

summary

Zawiadomienie o publicznej obronie


mgr JAGNA JANICKA

DATA WSZCZĘCIA:  9.11.2017

PROMOTOR: prof. dr hab. JANUSZ SOSNOWSKI

RECENZENT I: prof. dr hab. Elżbieta Wernio - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

RECENZENT II: II dr hab. Ryszard Melliwa Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

recenzja I

 

recenzja II

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

summary

Zawiadomienie o publicznej obronie


mgr Julia SKRZYNECKA

DATA WSZCZĘCIA: 1.06.2017

PROMOTOR: dr hab. PAWEŁ DOBRZYCKI prof. ASP

RECENZENT I: prof. MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI ( Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

RECENZENT II: prof. dr hab. IRENEUSZ DOMAGAŁA (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

recenzja I

 

recenzja II

streszczenie rozprawy doktorskiej

summary


mgr MARTYNA KANDER

DATA WSZCZĘCIA: 2.03.2017

PROMOTOR: dr hab. DOROTA KOŁODYŃSKA  prof. ASP

RECENZENT I: prof. dr hab. Elżbieta WERNIO (ASP im. E. Gepperta)

RECENZENT II: prof. dr hab. Ireneusz DOMAGAŁA (UAP)

recenzja I

 

recenzja II

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej