Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Postępowania o nadanie stopnia doktora

PRZEWODY OTWARTE

 

mgr JAGNA JANICKA

DATA WSZCZĘCIA:  9.11.2017

PROMOTOR: prof. dr hab. JANUSZ SOSNOWSKI

RECENZENT I: 

RECENZENT II: 

recenzja I

 

recenzja II

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

 

mgr ZOFIA LUBIŃSKA

DATA WSZCZĘCIA: 1.06.2017

PROMOTOR: prof. dr hab. JANUSZ SOSNOWSKI

RECENZENT I:

RECENZENT II:

recenzja I

 

recenzja II

 

streszczenie rozprawy doktorskiej


 

mgr Jędrzej SKAJSTER

DATA WSZCZĘCIA: 19.07.2018r

PROMOTOR: dr hab. Paweł Dobrzycki prof. ASP


PRZEWODY ZAMKNIĘTE

mgr Julia SKRZYNECKA

DATA WSZCZĘCIA: 1.06.2017

PROMOTOR: dr hab. PAWEŁ DOBRZYCKI prof. ASP

RECENZENT I: prof. MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI ( Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)

RECENZENT II: prof. dr hab. IRENEUSZ DOMAGAŁA (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

recenzja I

 

recenzja II

streszczenie rozprawy doktorskiej

summary


mgr MARTYNA KANDER

DATA WSZCZĘCIA: 2.03.2017

PROMOTOR: dr hab. DOROTA KOŁODYŃSKA  prof. ASP

RECENZENT I: prof. dr hab. Elżbieta WERNIO (ASP im. E. Gepperta)

RECENZENT II: prof. dr hab. Ireneusz DOMAGAŁA (UAP)

recenzja I

 

recenzja II

 

streszczenie rozprawy doktorskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej