Kurs Projektowania Scenografii

Kurs skierowany jest głównie do kandydatów Wydziału Scenografii i uczelni artystycznych o profilu teatralnym/filmowym.

Program przewiduje 5 bloków tematycznych w semestrze:

Podstawy projektowania przestrzeni:

 • omówienie zagadnień skali, proporcji, rysunków technicznych, wizualizacji;
 • czytanie planów scen teatralnych, studiów filmowych i wnętrz budynków;
 • nauka podstaw rysunku technicznego;
 • ćwiczenia praktyczne.

Projektowanie scenografii teatralnej:

 • praca z krótką forma literacką (wiersz/piosenka/scena dramatu/opowiadanie);
 • interpretacja i podejmowanie decyzji projektowych;
 • tworzenie projektu: rysunków/wizualizacji przestrzeni;
 • budowanie makiety przestrzeni scenicznej.

Projektowanie kostiumów:

 • omówienie zagadnienia projektowania kostiumu filmowego i teatralnego;
 • analiza i charakterystyka postaci na podstawie wybranego tekstu;
 • omówienie podstaw historii sztuki oraz historii ubioru wybranego okresu;
 • tworzenie projektu kostiumu;
 • omówienie zagadnienia charakteryzacji.

Projektowanie scenografii filmowej:

 • analiza krótkiej formy literackiej;
 • omówienie zagadnień filmowych;
 • podstawy pracy z kamerą;
 • tworzenie projektu w formie storyboard’u;
 • budowanie makiety.

Światło w kadrze (fotografia)

 • omówienie pojęć kadru, rytmu, kompozycji, kierunków;
 • ćwiczenia fotograficzne.

Każdy blok będzie prowadzony przez profesorów/pedagogów Wydziału Scenografii.
Zapewniamy pracę w kameralnej grupie i indywidualne podejście do kursanta.

 


 

Kurs będzie prowadzony w soboty w godzinach popołudniowych. Program obejmuje dwa semestry:

 • semestr zimowy: 18 listopada 2023 - 10 lutego 2024 (60h lekcyjnych)
 • semestr letni: 24 lutego 2024 - 18 maja 2024 (60h lekcyjnych)

Opłata za semestr wynosi 1800 zł (uczelnia nie zapewnia materiałów plastycznych).

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zapisu pod adresem kursy-scenografia@cybis.asp.waw.pl oraz dołączenie potwierdzenia przelewu.
Jednocześnie informujemy, że uruchomienie zajęć nastąpi w przypadku zebrania się co najmniej 15-osobowej grupy.


Opłaty należy dokonać na numer rachunku:

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 5
00-068 Warszawa
Pekao S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

W tytule należy wpisać: Opłata za kurs scenograficzny

Zapraszamy do kontaktu.