dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni

 

Katzrzyna Proniewska- Mazurek

fot. Anna Wichłacz

Scenograf, rzeźbiarka i twórca figur animowanych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rozwój zainteresowań związanych z projektowaniem lalki umożliwiło jej równoczesne podjęcie studiów na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego oraz w Międzywydziałowej Katedrze Scenografii pod kierunkiem profesorów Andrzeja Sadowskiego i Marcina Jarnuszkiewicza. W rezultacie twórczość jej związana jest z kilkoma, niemal zawsze przenikającymi się nurtami, projektowaniem scenografii i kostiumów dla potrzeb teatru, opery, teatru telewizji oraz pracą nad tworzeniem figur animowanych. Formy animowane pojawiają się zarówno w jej realizacjach teatralnych w przestrzeni realnej oraz jako postaci filmów animowanych wykorzystywanych w spektaklach W ramach działalności artystycznej współpracowała z szeregiem teatrów polskich i zagranicznych. Są pośród nich między innymi teatry warszawskie: Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Lalka, Teatr Roma, Teatr Polski, a także  Teatr im. J.  Słowackiego w Krakowie, Teatr Wielki w Poznaniu, Teatr Pinokio w Łodzi,  Teatr Lalkowy w Olsztynie, Teatr Lalki i Aktora w Katowicach, Teatr im. J. Kochanowskiego Opolu,  Uckermärkischen Bühnen Schwedt w Niemczech, Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, Teatr Pleciuga w Szczecinie, Teatr Cieszyński  w Czeskim Cieszynie, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie.  Dla rozwoju  zainteresowań związanych z wykorzystaniem na scenie figury animowanej szczególnie istotne stały się dla niej projekty stworzone we współpracy  z Mariuszem Trelińskim, Borysem Kudlicką, Adamem Sroką, Marcinem Jarnuszkiewiczem. Katarzyna Proniewska-Mazurek jest laureatką szeregu nagród i wyróżnień. Są wśród nich między innymi: Nagroda Specjalna Centrum Scenografii Polskiej im. Zenobiusza Strzeleckiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu scenografii, nagroda za projekty lalek na II Festiwalu „Nadzwyczajny Andersen” w Krakowie, Specjalne Podziękowanie od Ministra Kultury za realizację opery pt. „Pan Marimba” w Teatrze Wielkim. Za działalność artystyczną była nominowana do Nagrody Papieskiej. Jej prace zdobyły też uznanie na Międzynarodowym Konkursie Korczak Dzieciom, kilkakrotnie były nagradzane Certyfikatem Jakości przyznawanym przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Assitage. Szczególne uznanie zdobywały zawsze jej scenografie zrealizowane w Teatrze Lalka w Warszawie. Wszystkie zostały wyróżnione nagrodami. W 2008 Katarzyna Proniewska-Mazurek obroniła tytuł doktora, w 2012 zaś uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Na Wydziale Scenografii prowadzi Pracownię Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego.