prof. Magdalena Raszewska

raszewska 5

Historyk teatru
z wykształcenia – polonistka (Wydział Filologii Polskiej UW, 1975)
doktorat w 2002 („Szkolnictwo teatralne 1944-1959”)
habilitacja w 2007 („Teatr Narodowy 1949-2004”)
profesor ASP w 2010
profesor zwyczajny od 17 I 2013

obszar zainteresowań badawczych:
teatr współczesny
sztuka aktorska
dokumentacja teatru przestrzeń teatralna

Zawsze zajmowałam się teatrem, choć w różnoraki sposób:
krytyka, publicystyka teatralna („Teatr”, „Pamiętnik Teatralny”, e-teatr)
praca w teatrze (sekretarz, kierownik literacki w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatrze na Woli i Teatrze Nowym w Warszawie)
praca badawcza nad historią teatru (Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza, Instytut Sztuki PAN; zob. publikacje)
nauczanie w szkole wyższej (Katedra, Wydział Scenografii ASP)

 

Prof. dr hab. Magdalena Raszewska – historyk teatru, profesor nauk humanistycznych (Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie). Współpracuje z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk („Almanach sceny polskiej”). Autorka m.in. monografii „Teatr Narodowy 1949-2004”, „Dziady Dejmka”, „30xWST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965-2010”. Interesuje się zagadnieniami biografistyki aktorskiej i sposobem opisu gry aktora. Obecnie pracuje nad książką poświęconą współczesnej przestrzeni teatralnej i monografią Ryszardy Hanin. Kwalifikowany archiwista teatralny.

DOROBEK NAUKOWY:

KSIĄŻKI:
1. Leksykon teatralny (współautorzy: Barbara Osterloff i Krzysztof Sielicki), Warszawa 1996;
2. Teatr Narodowy 1949-2004, Warszawa 2005;
3. Dziady Dejmka, Teatr Narodowy, Warszawa 2008;
4. 30 x WST. Warszawskie Spotkania Teatralne 1965-2010, W-wa 2011;

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE ostatnich lat:
1. Bogusławski i Augusta, Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1-2;
2. Wiedza o Teatrze w warszawskiej PWST, Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1-2;
3. Głupi Jakub? w: Dramat polski. Interpretacje, pod red. Jana Ciechowicza i Zbigniewa Majchrowskiego, Gdańsk 2002;
4. Tadeusz Łomnicki - student Wydziału Reżyserii, Pamiętnik Teatralny 2002 z. 3-4;
5. Wokół „Dziadów” 1967 (wspólnie z prof. E. Krasińskim), Pamiętnik Teatralny 2005 z. 3-4;
6. To se ne vrati. Na 90 urodziny Erwina Axera, e-teatr XII 2006;
7. Powtórka z historii. PIST – PWST. Kronika lat 1932 – 1991, w: Akademia Teatralna im. Al. Zelwerowicza. 75 lat kształcenia dla teatru, Warszawa 2007; (oraz redakcja całości)
8. Dzieje cudownej figury Wojciecha Bogusławskiego, przed Teatrem Narodowym stojącej, w: Wojciech Bogusławski. Ojciec teatru polskiego, red. K. Kurek, Poznań 2009;
9. Kazimierz Dejmek, w; Teatr Kazimierza Dejmka, red. A. Kuligowska-Korzeniewska, Łódź 2010;
10. 245 Years of the National Theatre Versus The Third Millenium, w: Slovenské divadlo, 2010 nr 3;
11. Teatr między Wojną sześciodniową a praską interwencją, w: Doświadczenie totalitaryzmu w krajach Europy Wschodniej , red. W-wa 2011
12. Czy aktor jest reżyserowi jeszcze potrzebny?, w. Brzmienia sceny, red. R. Cieślak, Szczecin 2012;
13. Kontrapunkt? Teatr 2012 nr 7/8;
14. Czy zawsze należy pisać? Zarys postaw badawczych, w: Nowe biografie, red. A. Adamiecka-Sitek i D. Buchwald, W-wa 2012;
15. Korespondencja przyjaciół, Pamiętnik Teatralny 2012 z. 1-2;
16. Polsko-serbski dialog teatralny, Pamiętnik Teatralny 2012 z. 3-4;
17. The Director in Fight with Space, w: Zawsze teatr, W-wa 2012;
18. Chrzanię modę równo, Twórczość” 2013 nr 1 (rec. Książki E. Baniewicz „Dziwny czas”);
19. Staropolski teatr Mikołaja Grabowskiego, w: Ko-mediana. Prace ofiarowane profesor Dobrochnie Ratajczakowej, red. E. Guderian i K. Kurek, Poznań 2013;
20. Kryzys w teatrze? Teatr w kryzysie?, w: Teatr w kryzysie, red. R. Cieślak, Szczecin 2013;
21. Social Dimension of the Theater, w: Postvenie divadla v společnosti, Banska Bystrica, 2013;
22. Spotkania są tylko jedne, w 34 Warszawskie Spotkania Teatralne, W-wa 2014;
23. Opętany teatrem, w: Dialog 2014 nr12;
24. Jubileusz „Arlekina”, w: 66 lat Teatru Arlekin, Łodź 2014;
25. Od 13 Muz do Kontrapunktu, w: Kontrapunkt, Szczecin 2015;
26. Bogusławski i Bogusławski, w Bogusławski, W-wa 2015;

 

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE:

1. Idea teatru narodowego w XXI wieku, KDF-SAV, Bratysława 3-5 VI 2010;
2. Doświadczenie totalitaryzmu w krajach Europy środkowo-wschodniej, Warszawa 26-27 X 2010
3. Instrumentarium teatru - Aktor, Szczecin 12-13 IV 2011;
4. Nowe biografie, Instytut Teatralny, Warszawa 28-28 XI 2011;
5. Teatr poza teatrem, Warszawa 27-29 III 2012-03-22;
6. Teatr w kryzysie, kryzys w teatrze, Szczecin 18-19 IV 2012;
7. Kazimierz Dejmek w Teatrze Narodowym, panel, Teatr Narodowy, Warszawa 12 I 2013
8. Teatr we współczesnym społeczeństwie, AMU, Banska Bystica 29-30 XI 2013;
9. ’68; PRL/Teatr, Instytut Teatralny, Warszawa 17-18 XI 2014;
10. Corps en scène: l’acteur face aux écrans (Bodies on Stage: Acting confronted by Technologies), Sorbonne Nouvelle i UQAM (Université du Québec à Montréal), Paris 3-5 VI 2015;.