Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Zasady potwierdzania efektów uczenia na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie:

Zakres oraz sposób weryfikacji (studia I stopnia):

Zakres oraz sposób weryfikacji (studia II stopnia): 

 Lista efektów kształcenia: