Podstawy projektowania scenografii i przestrzeni scenicznej

Prowadzące: dr Martyna Kander, dr Julia Skrzynecka

Zajęcia są obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku I st. Wydziału Scenografii. Na zajęcia składają się dwa bloki – teoretyczny oraz praktyczny.

Podczas pierwszych pięciu tygodni zajęć studenci zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu podstawowych pojęć – terminologię związaną z technologią sceny, struktury zaplecza produkcyjnego, charakterystykę realizacji scenografii teatralnych. Każdy z przedstawianych tematów uzupełniony jest krótkim ćwiczeniem pozwalającym w pełni zrozumieć i przyswoić w praktyce omawiane zagadnienia. Zdobyte umiejętności pozwalają przeprowadzić drugi, projektowy blok zajęć. W pierwszym semestrze studenci przygotowują projekty przestrzeni i kostiumów na podstawie krótkiego tekstu literackiego. Podczas procesu projektowego uczą się zarówno twórczej interpretacji dzieła literackiego, jak i technik wykonania pełnego projektu scenograficznego.

Drugi semestr zakłada rozwój umiejętności nabytych w pierwszym semestrze poprzez realizację projektów scenograficznych do złożonego tekstu dramatycznego, którego struktura zakłada wielość zmian zachodzących w przestrzeni i kostiumach. Studenci przygotowują projekty semestralne ze wsparciem kierunkowych zajęć obowiązkowych (Pracownia Komputerowa 2D oraz Komputerowe wspomaganie projektowania scenografii).

Po przejściu pełnego cyklu zajęć, studenci potrafią samodzielnie przeprowadzić  pełnowymiarowy proces projektowania scenografii i przedstawić w profesjonalny sposób efekty swojej pracy.