Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym

dr Katarzyna Sobańska

Cel zajęć.

Program nauczania w pracowni „ Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym”, ma na celu przygotowanie studentów do pracy twórczej w interdyscyplinarnym zespole w filmie fabularnym , telewizji i reklamie. Wszędzie tam gdzie przestrzeń scenografii obserwowana jest okiem kamery.

Udział i realizacja programu zajęć powinna wykształcić zdolność przekładania języka scenariusza, czy dramatu na autorską kreację przestrzenną, przygotować studenta by potrafił ,wynajdować i interpretować inspiracje oraz wiedzę z zakresu dotyczącego zadanego tematu i kreatywnie je zastosować w poszczególnych fazach projektu. W odniesieniu do historycznych i obyczajowych aspektów projektu. Zapewnić opanowanie umiejętności projektowania i znajomość technik, rzemiosł i materiałów niezbędnych do realizacji scenografii filmowej z uwzględnieniem postaci i kreacji kostiumów. Opanowanie języka specjalistycznego i plastycznego z zakresu sztuki filmowej, technik scenicznych i medialnych., w celu nadania im kształtu prezentacji projektowej. Udział w zajęciach pozwoli także studentowi zastosować zdobytą wiedzę tworząc projekty dotyczące zagadnień występujących w scenografii filmowej takich jak: adaptacja i budowa wnętrza, architektura i plener, charakter kostiumu dla postaci w filmie. Potrafi przygotować dokumentację projektową dotyczącą zagadnień technicznych i plastycznych w realizowanym projekcie za pomocą wykonanych rysunków i wizualizacji a także umiejętność wykonania rysunku perspektywicznego z zastosowaniem waloru barwy światła i faktury –odpowiedniego dla projektu.na poziomie studiów pierwszego stopnia.

 

LITERATURA

Pisma: V3. Tytuł: Film Design.  Autor: Terence St John Marner.  Wyd. The Tantivy Press, London

A.S. Barnes and Co, New York. ISBN (USA) 0-498-01326-x

  1. Tytuł : „Production Design & Art Direction Screencraft” Autor: Peter Ettedgui, Wyd. Roto Vision, SBN 2-88046-364-5
  2. Tytuł: Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner

Autor:  Dietrich Neumann

Wyd.  Prestel. Munich, New York. ISBN 3-7913-1605-2

  1. Tytuł: Alexandre Trauner Decors de cinema . Wyd. Editions Jade- Flammarion 1988

ISBN  2-08-203005-9

  1. Tytuł: Learning from Hollywood. Architecture and Film. Architektur und Film

Autor: Hans Dieter Schaal

Wyd. Edition Axel Menges 1996, Stuttgart, London. ISBN  3-930698-70-6

  1. Tytuł: Setting the Scene. The Great Hollywood Art Directors. Autor: Robert S. Sennett

Wyd. Harry N. Abrams, Inc., Publishers. ISBN 0-8109-3846-4

 

Literatura uzupełniająca

DEKORACJA WNĘTRZ / HISTORIA WNĘTRZA I KULTURY MATERIALNEJ

  1. Tytuł: Authentic Decor. The Domestic Interior 1620 – 1920. Autor: Peter Thornton

Wyd. Weidenfeld and Nicolson, London. ISBN 0-297785044

  1. Tytuł: Nineteenth-Century Decoration. The Art of the Interior. Autor: Charlotte Gere

Wyd. Harry N. Abrams, Inc. New York. ISBN 0-8109-1382-8

  1. Tytuł: Eighteenth Century Decoration. Design and the Domestic Interior in England.

Autor: Charles Saumarez Smith. Wyd. Harry N. Abrams, Inc. Publishers

ISBN 0-8109-3255-5

  1. Tytuł: Seventeenth Century Interior Decoration in England, France & Holland.

Autor: Peter Thornton. Wyd. Yale University Press, New Haven and London

Library of Congress catalog card number: 77 -91067

ISBN 0-300-021933 (cloth); 0-300-02776-1 (paper)

 

Literatura Polska

1. Tytuł: Słownik adaptacji filmowych Autor: Andrzej Kołodyński, Konrad JZarębski

    Wyd ParkEdukacja  wydawnictwo szkolne PWN ISBN 978-83-7446-724-7

2. Tytuł: Zapiski scenografa Autor: Bogdan Sölle 

    Wyd. Muzeum Kinematografii w Łodzi 2014   ISBN978-83-88820-62-5

3. Tytuł: Historia kina polskiego Autor: T.Lubelski- K.J. Zarębski

    Wyd. Fundacja kino 2007  ISBN978-83-922850-2-1

4. Tytuł: Alan Starski Scenografia Autor: Irena A. Stanisławska

Wyd. Wojciech Marzec 2013   ISBN978-83-932657-2-5

 

szpital dziecięcyAnna Maria Józefik

szklarniawnetrzeAnna Maria Józefik

szklarnia1A Anna Maria Józefik

strych Anna Maria Józefik

pokójOskara Anna Maria Józefik

gabinet Anna Maria Józefik

hol Anna Maria Józefik

kaplica Anna Maria Józefik

KLATKASCHODOWA Anna Maria Józefik

korytarz Anna Maria Józefik

świetlica Anna Maria Józefik

zniszczona_szklarnia Anna Maria Józefik

kadry1 Katarzyna Pietrzykowska

kuchnia1 Katarzyna Pietrzykowska

pokoj1 Katarzyna Pietrzykowska

salon1 Katarzyna Pietrzykowska

schody1 Katarzyna Pietrzykowska

matka – szkic postaci Katarzyna Pietrzykowska

ojciec szkic postaci Katarzyna Pietrzykowska

szkic postaci – Lucy Katarzyna Pietrzykowska