Historia filmu

Historia filmu

prowadzący: mgr Adam Trwoga

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sproblematyzowaną wiedzą na temat historii filmu (zwłaszcza w kontekście scenografii filmowej), poszerzoną o zagadnienia powiązane z szeroko rozumianą kulturą audiowizualną. Oprócz zagadnień związanych z historią i plastyką filmu aktorskiego, animowanego, eksperymentalnego oraz sztuki wideo, omawiane są problemy zarówno strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego. Ponadto studenci poznają sposoby i rodzaje analizy dzieła filmowego.

 

Zagadnienia programowe (ujęte w cykl zajęć):
Historia kina
Gramatyka języka filmowego
Montaż filmowy
Film animowany
Scenografia filmowa
Sztuka wideo
Analiza filmoznawcza