Ewa Szypołowska

7531

DZIEKANAT
Dziekanat Wydziału Scenografii
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

Ewa Szypołowska
22 625–45–89 wew. 499
e-mail: scenografia(at)asp.waw.pl