dr Ewa Kochańska

e-teatr

www.ewakochanskadesigns.com

scenograf, grafik, ilustrator
Projektowanie scenografii teatralnej, filmowej i operowej

Doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami eventowymi,

Conceptart na potrzeby filmu
Ewa Kochańska, urodzona w 1977 roku w Olsztynie, jest scenografem, grafikiem, ilustratorem, a także entuzjastą starych technik graficznych i malarskich.
Szczególnie ceni sobie projektowanie spektakli teatralnych, operowych oraz filmu. Realizuje też wiele projektów komercyjnych na rzecz reklamy i telewizji, handlu i szeroko rozumianej rozrywki. Projektuje też książki i ilustruje. Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z wyróżnieniem w 2003 roku w Katedrze Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom obejmował dwie dodatkowe specjalizacje: Grafikę Warsztatową pod kierunkiem prof. Ewy Walawskiej oraz Ilustrację Książkową pod kierunkiem prof. Janusza Stannego. W 2005 roku rozpoczęła asystenturę na Wydziale Scenografii. Przez trzy lata prowadziła wykłady wraz z prof. Andrzejem Kreutz Majewskim Projektowanie Opery oraz Projektowanie Scenografii Operowej i Teatralnej z prof. Pawłem Dobrzyckim. W 2011 roku otrzymała tytuł doktora w Pięknych. Promotorem pracy doktorskiej pod tytułem Richard Strauss w Świetle Księżyca Inscenizacja Salome Richarda Straussa był prof. Andrzej Kreutz-Majewski. Recenzentką jest prof. Magdalena Raszewska oraz prof. Michał Jędrzejewski.
Ewa Kochańska brała udział w tworzeniu serii wykładów wraz z uznanym polskim operatorem prof. Jerzym Wójcikiem Sztuka Filmu.
Obecnie prowadzi pracownię I roku Wstęp do Projektowania Scenografii na Wydziale Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.