dr Anna Straszewska

DEs_DEIZ

Wykładowca warszawskiej ASP „Historia Kostiumu”

Wydziału Scenografii
Zakład Historii Sztuk Plastycznych, Pracownia Polskiej Sztuki Współczesnej
E-mail: anna.straszewska@ispan.pl

1993–1998: studiowała w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
1999 r.: obroniła pracę magisterską pt. Narodziny tradycji, czyli kobiece stroje ślubne w Polsce w XIX wieku (promotor: prof. dr hab. Anna Sieradzka);
1998 r.: rozpoczęła pracę w Pracowni Sztuki Współczesnej Instytutu Sztuki PAN w Warszawie (od stycznia 2001 na stanowisku asystenta); podjęła temat pracy doktorskiej Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie twórczości Jana Matejki i artystów polskich 2. poł. XIX wieku (pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Sieradzkiej);
2003 r.: współorganizowała 10. Konferencję Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki „Wędrówki: Artysta – Dzieło – Wzorzec – Fundator” (Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 25.–28.09.2003);
październik 2003 – czerwiec 2004: studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach stypendium Herdera; rozpoczęła kwerendę dotyczącą polskich studentów na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu;
2010 r.: obroniła pracę doktorską pt. „Warsztat kostiumologiczny malarza historycznego na przykładzie Jana Matejki w kontekście sztuki europejskiej i polskiej 2. połowy XIX wieku” (promotor: prof. UW dr hab. Anna Sieradzka).

Jest członkiem Gesellschaft der Waffen- und Kostümkunde, uczestniczy również w pracach Klubu Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej przy Warszawskim Oddziale SHS.

Zakres badań

Historia mody w Polsce na tle obyczajów (m.in. strój ślubny, polski ubiór narodowy)
Rola kostiumu w malarstwie historycznym
Polscy studenci na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu w latach 1726–1920

Wybór publikacji

Artykuły

Chwilo trwaj! Chwilo, jesteś piękna! Z historii polskiej ślubnej fotografii, „Dagerotyp” 2001, nr 10, s. 33–43
Ubiór renesansowy w twórczości Jana Matejki, [w:] Recepcja renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 2002, red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003, s. 235–260
The First Empire wedding dress. A study of to gowns from the collections of the National Museums in Warsaw and Krakow, [w:] Crossroads of costume and textiles in Poland: papers from the International Conference of the ICOM Costume Committee at the National Museum in Cracow, September 28 – October 4, 2003, ed. by B. Biedrońska-Słotowa, Cracow 2005, s. 77–88 («The National Museum in Cracow Studies and Research Materials»)
Stroje ślubne w okresie sarmatyzmu, [w:] Terra Sarmatica, Warszawa 2006, s. 112–135
Powstańcza panna młoda. O romantycznym charakterze strojów ślubnych w czasie powstań 1863 i 1944 roku, „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 6
Na ślubnym kobiercu. Symboliczne znaczenie i rola ubiorów państwa młodych w staropolskich obrzędach weselnych, „Studia Wilanowskie”, XVII: 2010, s. 124–145
Poland: Urban Dress up to 1900, [w:] Encyclopedia of World Dress and Fashion, edited by Joanne B. Eicher, Vol. 9, East Europe, Russia, and the Caucasus, edited by Djurdja Bartlett, Oxford 2010

Ponadto jest autorką ok. 40 biogramów polskich artystów współczesnych, opublikowanych w „Allgemeines Künstlerlexikon” (wyd. K.G. Saur, München/Leipzig 2001–2007) i biogramów Jana Stasiniewicza i Jana Stebnowskiego w „Polskim Słowniku Biograficznym”. Jest również współredaktorem tomu: Wanderungen: Künstler – Kunstwerk – Motiv – Stifter. Beiträge der 10. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker in Warschau, 25.-28. September 2003 / Wędrówki: Artysta – Dzieło – Wzorzec – Fundator. Materiały X Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki w Warszawie, 25–28 września 2003 r., red. M. Omilanowska, A. Straszewska, Warszawa 2005.