Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Technika i Technologia Teatru