Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

World Stage Design