Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

praca dyplomowa