Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Instytut Kultury Polskiej UW