Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Festiwal “Młodzi i Film”