Sztuka Filmu

Prof. Jerzy Wójcik

Połączenie elementów wykładu, seminarium , w zależności od potrzeb studentów i zaawansowania ich wiedzy. Proces dydaktyczny zaczyna się od wykładów, których tematy krążą wokół analizy treści dzieła filmowego, powiązanych zjawisk kulturalnych, tła historycznego i tradycji sztuki filmowej. Są one szeroko traktowaną odpowiedzią na pytania studentów i problemy występujące podczas analizy dzieła; następnie mają miejsce dyskusje związane ze spostrzeżeniami  studentów – uwagi poszczególnych studentów są podstawą do dyskusji (forma seminarium) i poruszania tematów ogólnej natury w gronie studentów całego roku. Ostatnim etapem są indywidualne rozmowy, pozwalające studentom  na nieskrępowane rozmowy i pytania. Te trzy podstawowe formy zajęć w razie potrzeb mogą występować naprzemiennie.

Element wykładu służy:
a) omówieniu przykładów posługiwania się językiem filmu,
b) omówieniu relacji scenografa z innymi artystami filmowymi;
c) omówieniu zjawisk kulturowych i artystycznych związanych z omawianym filmem
(na przykład: świat obrazu filmowego w kinie integralnym na przykładzie Czasu apokalipsy F.F. Coppoli, itp.);
Element seminarium służy wyrażaniu przez studentów swych opinii i dyskusji na
tematy pojawiające się w trakcie analizy filmu oraz omawianiu kompozycji obrazu filmowego, itp.

Przykładowe tematy wykładów połączone z analizą filmu:

KURS I
1.    Język filmu, KADR-UJĘCIE-FRAZA-SCENA-SEKWENCJA;
„Mechaniczna pomarańcza” reż. S. Kubrick, zdj. Nakai
2.     Plan filmowy – RUCH (język filmu);
„Tron we krwi” reż. A. Kurosawa, zdj. Nakai
3.    KONFLIKT (2) Marczewski (Język filmu);
„Łowcy androidów” reż. R. Scott, zdj. J. Cronenweth
4.    METAMORFOZA (3) Różewicz (język filmu);
„Wniebowstapienie” reż. Ł. Szepitko, zdj. O. Martelli
5.    MONTAŻ – INSCENIZACJA (7) (język filmu),
kompozycja OTWARTA – kompozycja ZAMKNIĘTA;
„ Chungking Express” reż. Wong Kar Wai, zdj. Doyle i Lau Wai Kerug, „Ucieczka skazańca” reż. R. Bresson, zdj. L.H. Bruel
6.    Świat obrazu filmowego – KINO INTEGRALNE;
„Idź i patrz” reż. Elem Klimow, zdj. Aleksei Rodionov,
„Czas apokalipsy”(wersja rezyserska) reż. F.F. Copola, zdj. V. Storado
7.    POSTAĆ (4) Kazimierz Kutz (Język filmu) TEORIA POSTACI;
„Błękitny anioł” reż. J.von Sternberg, zdj. G. Rittau,
„Siódmy pokój” M. Mesarosz, zdj. P. Sobociński.
8.    CZŁOWIEK i jego KOSTIUM (8) Magda Tesławska (Język filmu);
„Faraon” reż. J. Kawalerowicz, zdj. J. Wójcik,
„Barwy granatu” reż. S. Paradzanow, zdj. M. Shakhbazyan,
„Ran” reż. A. Kurosawa, zdj. T. Saito
9.    DŹWIĘK – DIALOG- MUZYKA Audiowizualne wyrażenie
Dźwięk – Łaniewski(9);
Muzyka – Konieczny (10);
Dialog – Bajon (Język filmu);
„Persona” reż. I. Bergman, zdj. S. Nykwist.
10.    MIEJSCE I PRZESTRZEŃ (5)(Język filmu), Typy przestrzeni. PRZESTRZEŃ I ŚWIATŁO;
„Wrota Europy” reż J. Wójcik, zdj. Sobociński
„Stalker” reż. A. Tarkowski, zdj. A. Kniaziński
11.     Wyrażenie CZASU i PRZESTRZENI, rodzaje PERSPEKTYW- rodzaje INSCENIZACJI;
„Nikt nie woła” reż. K. Kutz, zdj. J. Wójcik,
„Rashomon” rez. A. Kurosawa, zdj. K. Miyagawa.
12.    CZAS I PRZESTRZEŃ (Język filmu) Sosnowski (6) Skarżyński(7),
„Tam gdzie rosną poziomki” reż. I. Bergman,
„Drzewo na saboty” reż. E. Olmi.
13.     FORMOWANIE PRZESTRZENI w obrazie filmowym CZARNO-BIAŁYM
a.    kontrast OBIEKTU i poziom OBIEKTU
b.    kontrast OŚWIETLENIA i poziom kontrastu OŚWIETLENIA
c.    FAKTURA obiektu zdjęciowego – FAKTURA obrazu
„Matka Joanna od aniołów” reż. J. Kawalerowicz, zdj. J. Wójcik
14.     FORMOWANIE PRZESTRZENI w filmie BARWNYM,
„Czerwony” reż. K. Kieśowski, zdj. Sobociński,
„Szepty i krzyki” reż. I. Bergman, zdj. S. Nykwist
15.     ANALIZA KINEMATYCZNA OBRAZU FILMOWEGO

KURS II
1.    KOMPOZYCJA obrazu filmowego – POJĘCIE FORMY,
„Lśnienie” rez. S. Kubrick, zdj. J. Alcott
2.    KOMPOZYCJA obrazu filmowego- POJĘCIE FORMY,
„Popiół i diament” reż. A. Wajda, zdj. J. Wójcik
2.    STRUKTURA obrazu filmowego,
„Zwierciadło” reż. A. Tarkowski, zdj. G. Rerberg
3.    STRUKTURA obrazu filmowego,
„Full Metal Jacket” reż. S. Kubrick, zdj. D. Milstone.
4.    Systemy filozoficzne podstawą formy filmowej. MYŚL BUDUJE PRZESTRZEŃ,
„Obywatel Kane” reż. O. Welles , zdj. G. Tolland
5.    ODRODZENIE-narodziny światłocienia. Pojęcie PERSPEKTYWY OBRAZU FILMOWEGO,
„ 8 i ½” REŻ f. Fellini, zdj. G. di Venenazo
6.    IKONA- ŚWIATŁO I MATERIA,
„Aleksander Newski” rez. S. Eisenstein, zdj. E. Tesse.
7.    Filozofia prawosławna (wschodnie chrześcijaństwo). Inny wizerunek ŚWIATŁA I PRZESTRZENI,
„Barwy granatu” reż. Paradżanow, zdj. M. Shakhbayan
8.    Filozofia ZEN, TWÓRCZOŚĆ wykładnią sensu ZEN,
„Tokijska opowieść” reż. Y. Ozu, zdj. Y. Atsuta
9.     ŚWIATŁO – CZERŃ I BIEL. KOLOR;
„Zawieście czerwone latarnie” reż. Y. Zhang, zdj. L. Yang
10.    ŚWIATŁO I MATERIA;
„Odyseja kosmiczna” reż. K. Kubrick, zdj. A. Alcott
11.     KOLOR;
„ Czerwona pustynia” reż. Anonioni;
„Niebieski” reż. K. Kieślowski, zdj. S. Idziak.
12.    KINO INTEGRALNE;
„ Czas apokalipsy” reż. F. Coppola, zdj. V. Storaro
13.    ANALIZA KINEMATYCZNA OBRAZU FOLMOWEGO
(praca kwalifikacyjna)

Zajęcia obejmują:
Omówienie problemu będącego punktem wyjścia dla rozmowy, jego możliwych interpretacji,   zarysowanie sylwetki autora i tradycji inscenizacji jego dzieł;
Wskazanie odpowiednich tekstów źródłowych, inspirujących zjawisk kulturowych i artystycznych;
Kształtowanie wiedzy o świecie filmu i złożonym procesie w jakim powstaje dzieło filmowe. Kształtowanie świadomości  spójnego projektu autorskiego na potrzeby filmu;
Kształtowanie umiejętności kreacji, analizowania kompozycji i obrazu filmowego, przekazania treści przez informacje zawarte w obrazie filmowym, konstrukcji i kompozycji filmu;
Wykorzystanie tematu i struktury dramatycznej scenariusza dla kształtowania świadomości w autorskim posługiwaniu się obrazem widzianym okiem kamery.

Literatura podstawowa:
Wybrane teksty i dokumenty  wiążące się wprost lub ogólnie z treścią i koncepcją dzieła filmowego, wybrane teksty na temat konkretnych zjawisk
kulturowych bądź artystycznych.

Literatura uzupełniająca:
Literatura filmowa
Literatura filozofii Zen, Prawosławia, Stuki filmowej
Biblioteka z filmami, spektaklami i programami prezentującymi sylwetki
znanych twórców, ich wypowiedzi czy zjawiska artystyczno-kulturowe.