Struktura Wydziału Scenografii


Struktura Wydziału Scenografii
jednolite studia magisterskie

1. Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej
kierowniczka Katedry dr Martyna Kander


2. Katedra Projektowania scenografii Filmowej i Telewizyjnej
kierownik Katedry dr Jagna Janicka


 

3. Przedmioty teoretyczne Wydziału Scenografii

 • Historia teatru - dla studentów studiów jednolitych, prof. Magdalena Raszewska
 • Historia ubioru - dla studentów studiów jednolitych, dr Anna Straszewska
 • Historia filmu - dla studentów studiów jednolitych, mgr Adam Trwoga
 • Analiza dramatu - dla studentów studiów jednolitych oraz I stopnia, dr Barbara Osterloff, prof. AT.
 • Teatr XX wieku - dla studentów studiów jednolitych, prof. Magdalena Raszewska,
 •  Konwersatorium - dla studentów studiów jednolitych oraz studiów II stopnia
 •  Proseminarium - dla studentów studiów jednolitych oraz studiów II stopnia
 •  Seminarium - dla studentów studiów jednolitych oraz studiów II stopnia

4. Przedmioty ogólnoplastyczne i uzupełniające

 • Pracownia Rysunku i Koloru - dla studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia,
  prof. Elżbieta Banecka, asystentka dr Anna Jędrzejec
 •  Pracownia Rysunku i Malarstwa - dla studentów studiów jednolitych oraz
  I i II stopnia, prof. Tomasz Myjak, asystentka mgr Małgorzata Fajge
 • Pracownia komputerowa 2D - dla studentów studiów jednolitych, mgr Małgorzata
  Fajge
 • Pracownia komputerowa 3D - dla studentów studiów jednolitych oraz studentów
  I i II stopnia, mgr Sławomir Szondelmajer
 •  Warsztat scenografii wirtualnej - dla studentów studiów jednolitych (wakat)
 • Rysunek techniczny - dla studentów studiów jednolitych, mgr Sławomir
  Szondelmajer
 • Typografia i projektowanie graficzne - dla studentów studiów jednolitych, dr Anna Jędrzejec
 • Rzeźba - dla studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia, dr hab. Boris
  Schwencke
 •  Fotografia - dla studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia, dr hab. Mariusz
  Gajewski

5. Plenery

 • Plener malarsko-fotograficzny dla I roku
 • Plener scenograficzny dla III roku:
  - filmowy - współpraca z Warszawską Szkołą Filmową oraz Szkołą Wajdy
  - teatralny - współpraca z Akademią Teatralną im. Al. Zelwerowicza w Warszawie
  (Kierunek Reżyseria)