Struktura Wydziału Scenografii

Struktura Wydziału

1. Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej kierownik Katedry – dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. ASP, asystent mgr Ola Gąsior

Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej dr hab. Paweł Dobrzycki prof. ASP asyst. Julia Skrzynecka

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Scenografii dr hab. Marek Chowaniec prof. ASP, asystent Anna Adamek

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek,

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Kostiumu dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. ASP, asystent mgr Ola Gąsior

dla studentów I i II stopnia Wstęp do Projektowania Scenografii dr Ewa Kochańska

dla studentów I stopnia Praktyczny Język Teatru St. wyk. Jan Ciecierski,  mgr Marta Kozera

dla studentów I i II stopnia Technika i Technologia Teatru inż. Zbigniew Kośka

dla studentów I stopnia Seminarium Reżyserskie dr hab Edward Wojtaszek

dla studentów II stopnia Wstęp do seminarium reżyserskiego dr  hab Edward Wojtaszek

dla studentów I stopnia Ergonomia Przestrzeni Widowiskowej – mgr Piotr Sieciński

2. Katedra Projektowania scenografii Filmowej i Telewizyjnej kierownik Katedry dr Marcel Sławiński

dla studentów II stopnia  Projektowanie Scenografii Filmowej prof. Janusz Sosnowski asyst.  mgr Zofia Lubińska

dla studentów II stopnia  Pracownia Projektowania Kostiumu Filmowego mgr Jagna Janicka

dla studentów  II stopnia Pracownia Historia Kultury Materialnej i Obyczaju dr Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia Konsultacje projektów dr Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Przestrzeni Filmowej dr Marcel Sławiński 

dla studentów I i II stopnia Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym dr Katarzyna Sobańska 

dla studentów I stopnia   Ergonomia Przestrzeni Widowiskowej mgr Piotr Sieciński

dla studentów I i II stopnia

Fotografia

dr Mariusz Gajewski

dla studentów I i II stopnia

Historia Teatru- Teatr Dawny

prof. dr hab. Magdalena Raszewska studia licencjackie

Historia Teatru- Teatr XX i XXI wieku

prof. dr hab. Magdalena Raszewska studia magisterskie II roku

Pracownia Rysunku i Koloru – prof. E. Banecka, as. dr A. Jędrzejec


dla studentów I i II stopnia

Pracownia Rysunku i Malarstwa – dr hab. T. Myjak, prof. ASP, as. mgr M. Dzik

dla studentów I stopnia  

4.  Przedmioty teoretyczne Wydziału Scenografii Kierunki Rozwoju Scenografii XX wieku

dla studentów I stopnia Historia Kostiumu dr Anna Straszewska dla studentów I stopnia  


Kierunki rozwoju Scenografii – dr Dominika Łarionow.

Historii Filmu – mgr Adam Trwoga

Kultura wizualna – dr hab. Monika Murawska

Pracownia komputerowa 2D – mgr Małgorzata Dzik

Pracownia komputerowa 3D – mgr Sławomir Szondelmajer

Światło w teatrze – mgr Jędrzej Skajster