Struktura Wydziału Scenografii


1. Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej kierownik Katedry – dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. Uczelni

Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej – dr hab. Paweł Dobrzycki prof. Uczelni asyst. Julia Skrzynecka

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Scenografii – dr hab. Marek Chowaniec prof. Uczelni, asystent Anna Adamek

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego – dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni, asyst. Aleksandra Starzyńska

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Kostiumu – dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. Uczelni, asystent mgr Ola Gąsior

dla studentów I stopnia – Praktyczny Język Teatru – St. wyk. Jan Ciecierski,  mgr Marta Kozera

dla studentów I i II stopnia – Technika i Technologia Teatru – inż. Zbigniew Kośka

dla studentów I stopnia – Seminarium Reżyserskie – dr Agnieszka Korytkowska

dla studentów I stopnia – Propedeutyka projektowania scenograficznegodr Julia Skrzynecka, dr Martyna Kander


2. Katedra Projektowania scenografii Filmowej i Telewizyjnej – kierownik Katedry dr Marcel Sławiński

dla studentów II stopnia –  Projektowanie Scenografii Filmowej – prof. Janusz Sosnowski , dr  Zofia Lubińska

dla studentów II stopnia –  Pracownia Projektowania Kostiumu Filmowego – dr Jagna Janicka

dla studentów  II stopnia – Pracownia Historia Kultury Materialnej i Obyczaju – prof. Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia – Konsultacje projektów – prof. Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Przestrzeni Filmowej – dr Marcel Sławiński 

dla studentów I i II stopnia – Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym – dr Katarzyna Sobańska 

dla studentów I i II stopnia – Fotografia – dr Mariusz Gajewski


3.  Przedmioty teoretyczne Wydziału Scenografii

dla studentów I i II stopnia – Kierunki rozwoju Scenografii – dr Dominika Łarionow

dla studentów I stopnia – Historia Teatru – prof. dr hab. Magdalena Raszewska 

dla studentów I stopnia – Historia Kostiumu – dr Anna Straszewska 

Historii Filmu – mgr Adam Trwoga

Historia muzyki –  mgr Aleksander Laskowski

Kultura wizualna – dr hab. Monika Murawska


4. Przedmioty uzupełniające

Pracownia komputerowa 2D – mgr Małgorzata Dzik

Komputerowe wspomaganie projektowania scenografii – mgr Sławomir Szondelmajer

Światło w teatrze – mgr Jędrzej Skajster

dla studentów I stopnia – Ergonomia i rysunek techniczny – mgr Piotr Sieciński

Rzeźba. Formy przestrzenne – dr hab. Boris Schwencke

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Rysunku i Koloru – prof. Elżbieta Banecka, as. dr Anna Jędrzejec

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Rysunku i Malarstwa – dr hab. Tomasz Myjak, prof. Uczelni, as. mgr Małgorzata Dzik