Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Struktura Wydziału Scenografii

Struktura Wydziału

1. Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej kierownik Katedry – dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. ASP

Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej dr hab. Paweł Dobrzycki prof. ASP asyst. Julia Skrzynecka

dla studentów II stopnia Pracownia Warsztatowa Teatru Autorskiego prof. Leszek Mądzik

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Scenografii dr hab. Marek Chowaniec prof. ASP,

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek,

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Kostiumu dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. ASP asyst. Martyna Kander

dla studentów I i II stopnia Wstęp do Projektowania Scenografii dr Ewa Kochańska

dla studentów I stopnia Praktyczny Język Teatru St. wyk. Jan Ciecierski

dla studentów I i II stopnia Technika i Technologia Teatru inż. Zbigniew Kośka

dla studentów I stopnia Seminarium Reżyserskie dr Edward Wojtaszek

dla studentów II stopnia Wstęp do seminarium reżyserskiego dr Edward Wojtaszek

dla studentów I stopnia Ergonomia Przestrzeni Widowiskowej mgr Julia Karłowska

dla studentów I i II stopnia Projektowanie Graficzne w Przestrzeni Widowiskowej prof. Piotr Jaworowski    

2. Katedra Projektowania scenografii Filmowej i Telewizyjnej kierownik Katedry dr Marcel Sławiński

dla studentów II stopnia  Projektowanie Scenografii Filmowej prof. Janusz Sosnowski asyst.  mgr Zofia Lubińska

dla studentów II stopnia  Pracownia Projektowania Kostiumu Filmowego mgr Jagna Janicka

dla studentów  II stopnia Pracownia Historia Kultury Materialnej i Obyczaju dr Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia Konsultacje projektów dr Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia Pracownia Projektowania Przestrzeni Filmowej dr Marcel Sławiński asyst. mgr Patryk Kowalczyk

dla studentów I i II stopnia Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym dr Katarzyna Sobańska asyst. mgr Patryk Kowalczyk

dla studentów I i II stopnia Komputerowe Wspomaganie Projektowania Scenografii mgr Patryk Kowalczyk

dla studentów I stopnia   Ergonomia Przestrzeni Widowiskowej mgr Julia Karłowska

dla studentów I i II stopnia

Fotografia

dr Mariusz Gajewski

dla studentów I i II stopnia

Historia Teatru- Teatr Dawny

prof. dr hab. Magdalena Raszewska studia licencjackie

Historia Teatru- Teatr XX i XXI wieku

prof. dr hab. Magdalena Raszewska studia magisterskie II roku

3. Pracownia Ogólnoplastyczna

prof. Elżbieta Banecka, dr hab. Tomasz Myjak, asyst. Anna Jędrzejec

Rysunek i Kolor

prof. Elżbieta Banecka

dla studentów I i II stopnia

Rysunek i Kolor

dr hab. Tomasz Myjak

dla studentów I stopnia  

4.  Przedmioty teoretyczne Wydziału Scenografii Kierunki Rozwoju Scenografii XX wieku St. wyk. Agnieszka Koeher-Hensel

dla studentów I stopnia Historia Kostiumu dr Anna Straszewska dla studentów I stopnia  

PRZEDMIOTY TEORETYCZNE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ Wiedza o sztuce dr A. Oleńska

dla studentów II stopnia Konwersatorium Fakultatywne dr A. Oleńska

dla studentów I stopnia Filozofia Kultury z Elementami Antropologii dr K. Kasia

dla studentów I i II stopnia Wiedza o Sztuce dr Anna Oleńska Historia Sztuki dr Marek Machowski Studium Języków Obcych Język obcy do wyboru.