Struktura Wydziału Scenografii


1. Katedra Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowejkierownik Katedry – dr Martyna Kander

dla studentów I i II stopnia –Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowejprof. Paweł Dobrzycki

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Scenografii – dr hab. Marek Chowaniec prof. Uczelni, as. mgr Anna Adamek

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego – dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni, as. Aleksandra Starzyńska

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Projektowania Kostiumu – prof. Dorota Kołodyńska, asystent mgr Aleksandra Reda

dla studentów I stopnia – Praktyczny Język Teatru – St. wyk. Jan Ciecierski, mgr Marta Kozera

dla studentów I stopnia – Podstawy projektowania scenografii – dr Martyna Kander

dla studentów I stopnia – Podstawy projektowania przestrzeni scenicznejdr Julia Skrzynecka

dla studentów I stopnia – Technika i Technologia Teatru inż. Zbigniew Kośka

dla studentów I stopnia – Seminarium Reżyserskie – dr Agnieszka Korytkowska


2. Katedra Projektowania scenografii Filmowej i Telewizyjnej – kierownik Katedrydr Jagna Janicka

dla studentów II stopnia –  Projektowanie Scenografii Filmowej – prof. Janusz Sosnowski, dr Zofia Lubińska 

dla studentów II stopnia –  Projektowanie Kostiumu Filmowego – dr Jagna Janicka

dla studentów  I i II stopnia – Pracownia Historia Kultury Materialnej i Obyczaju – prof. Ewa Braun

dla studentów I i II stopnia – Konsultacje projektów – prof. Ewa Braun

dla studentów I stopnia –  – Projektowania Przestrzeni Filmowej – dr Marcel Sławiński 

dla studentów I stopnia – Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym – dr Katarzyna Sobańska 

dla studentów I stopnia – Kierunki Kreacji w Obrazie Filmowym (Projektowanie obrazu) – dr Ewa Kochańska

dla studentów I i II stopnia – Fotografia – dr hab. Mariusz Gajewski


3.  Przedmioty teoretyczne Wydziału Scenografii

dla studentów I i II stopnia – Kierunki rozwoju Scenografii – dr Dominika Łarionow

dla studentów I stopnia – Historia Teatru – prof. Magdalena Raszewska 

dla studentów I stopnia – Historia Kostiumu – dr Anna Straszewska 

Historii Filmumgr Adam Trwoga

Historia muzyki –  mgr Aleksander Laskowski

Kultura wizualna – dr hab. Monika Murawska


4. Przedmioty uzupełniające

Pracownia komputerowa 2D – mgr Małgorzata Fajge

Komputerowe wspomaganie projektowania scenografii – mgr Sławomir Szondelmajer

Światło w teatrze – mgr Jędrzej Skajster

dla studentów I stopnia – Ergonomia i rysunek techniczny – mgr Piotr Sieciński

Rzeźba. Formy przestrzennedr hab. Boris Schwencke

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Rysunku i Koloru – prof. Elżbieta Banecka, as. dr Anna Jędrzejec

dla studentów I i II stopnia – Pracownia Rysunku i Malarstwa – prof. Tomasz Myjak, as. mgr Małgorzata Fajge