Pracownia Rysunku i Koloru – prof. E. Banecka, as. dr A. Jędrzejec

prof. Elżbieta Banecka
as. mgr Anna Jędrzejec
mail: a_jedrzejec@yahoo.pl

Pracownia ogólnoplastyczna obowiązkowa dla studentów I i II st.
Program nauczania na I st. ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego wyrażania rysunkiem i malarstwem własnych zamierzeń twórczych. Studenci zdobędą podstawową umiejętność wnikliwej obserwacji natury i relacji barwnych. Poznane warsztatowe działania praktyczne, oparte na studium modela, przestrzeni, natury i wiedzy z zakresu kompozycji, konstrukcji obrazu i technologii plastycznych określą świadomość możliwości wykonawczych.
Program dla studentów II st. ma na celu stworzenie i udoskonalenie przez studenta własnego, unikatowego języka plastycznego.
Rozwiązywanie indywidualnych problemów plastycznych w przetwarzaniu rzeczywistości, myśleniu abstrakcyjnym i interpretacji pomaga w definiowaniu własnej twórczości.
Celem jest efektywna prezentacja koncepcji twórczych studenta.

I st. Studia licencjackie

Literatura:

seria: „Sztuka świata”, seria: „Sztuka i czas”, „Powinność i bunt. ASP w Warszawie 1944–2004”,
Albumy: albumy wydawane przez Akademie Sztuk Pieknych w Polsce (Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków, Warszawa)
Czasopisma: „2+3D”, „Aspiracje”, „Format-Pismo Artystyczne”,
Filmy: „Picasso. Twórca i niszczyciel” reż. J. Ivory, „Pollock” reż. E. Harris „Rohko’s Rooms”, „Na krańcach świata” reż.W. Herzog, „Nightwatching” reż. P. Greenaway

Literatura podstawowa:

„Kolor” David Hornung, wyd. Universitas Kraków 2009
„Ekspresjonizm” Ashley Bassie,
„Historia rysunku” Terissio Pignatti,
„Anatomia dla artystów” Sarah Simblet,
„Jak rysować postać ludzką” Victor Ambrus,
„Une lecon d’anatomie. Figures du corps a l’ecole arts des Beux Artes”
„Punkt, linia a płaszczyzna” Wasilij Kandinsky,
„Style i kierunki w malarstwie” Patricia Friole R. Carrassot, Isabelle Marcaode,
„Wszystko o sztuce” Stanisław K.Stopczyk,
„Paragone” Leonardo da Vinci,
„Sztuka i złudzenie” Ernst H. Gombrich,
„Historia koloru” Maria Rzepińska

II st. Studia magisterskie

Literatura:
„Artyści o sztuce”,
Czasopisma: „Parkett”, „Artforum International”, „Arteon”,
Film: „Księgi Prospera” reż. P. Greeneway, „Powiększenie” reż. M. Antonioni, „Rzeki i przypływy” reż. T. Riedelsheimer, „Jak we śnie” reż. J. Žagar,

Literatura podstawowa:
„Psychologia widzenia. Oko i Mózg“ R.L. Gregory,
„Komunikacja wizualna” Joanna Sarzyńska,
„Pejzaż semiotyczny” Umberto Eco,
„Człowiek i jego znaki” Adrian Frutiger,
„Krótka historia cienia” Viktor Stoicha,
„O patrzeniu” John Berger,
„Sztuka i percepcja wzrokowa” Rudolf Arnheim,
„Studia z teorii i historii koloru” Maria Rzepińska

Tematy obowiązkowe: (zadania domowe i do realizacji w pracowni)
1.    Studium postaci z uwzględnieniem przestrzeni (akt), technika dowolna (8–10 godzin),
2.    Szkice postaci, dłoni, stóp, głowy (15–20min),
3.    Kompozycja – martwa natura (bryły geometryczne). Ćwiczenie walorowe,
4.    Szkice na czarnym tle bielą, postaci, pokoju, korytarza np. w ASP,
5.    Przestrzen miejska, wiejska. Praca w plenerze,
6.    Detale w zabytkach architektury,
7.    Ćwiczenie z udziałem modela. Zakomponować 5 postaci na formacie 100/70,
8.    Okno (światło dzienne, sztuczne),
9.    Martwa natura – studium malarskie,
10.    Rysunek konstrukcji budowlanej,
11.    Szkice zwierząt,
12.    Model w ruchu (na zajęciach),
13.    Malarstwo na/w trójwymiarowej przestrzeni: namaluj na dowolnie wybranej trójwymiarowej przestrzeni (z zewnątrz lub wewnątrz, np. bryły geometrycznej, wnętrza pomieszczenia it.d.) dowolną kompozyjcę.
14.    Podłoga, bruk, droga (rysunek 10 szt.),
15.    Człowiek ptak, zwierzę. Opierając się na budowie anatomicznej postaci ludzkiej, stwórz rysunek konkretnego gatunku ptaka z elementami ludzkimi (10 szkiców),
16.    Namalować jedno konkretne pomieszczenie, w jednej wybranej tonacji kolorystycznej. Należy   zwrócić uwagę na znalezienie jak największej ilości odcieni jednej wybranej barwy,
17.    Między światłem a cieniem,
18.    Ziemia, podłoga, ściana,
19.    Faktura,
20.    Przedmioty symboliczne (kompozycja),
21.    Impresja na temat Haiku,

Studenci wyróżnieni w pracowni:
Ania Adamek
Dominkia Kobylińska
Iga Kowalczuk