Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Regulamin postępowań o nadanie stopnia doktora

Plik do pobrania:

Regulamin przewodów doktorskich

Regulamin przewodów doktorskich