Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Projektowanie Graficzne w Przestrzeni Widowiskowej

dr hab. Piotr Jaworowski