Praktyczny Język Teatru

st. wykł. mgr Jan Antoni Ciecierski

mgr Marta Kozera

Zajęcia wprowadzają słuchacza w świat teatru we wszystkich jego aspektach, poczynając od kontaktów z reżyserem a skończywszy na szeregowym pracowniku teatru. Zaznajamiają słuchacza z całą gamą technik wykonawczych używanych w budowie scenografii teatralnej – dekoracje, kostiumy, rekwizyty ect. (telewizyjnej i filmowej – wykazanie różnic).
Uświadamiają słuchaczowi roli dzieła scenograficznego jako ważnego i niezbywalnego elementu spektaklu teatralnego.

Studenci będą kształtować umiejętność zastosowania teatralnych środków technicznych jako środków wyrazu artystycznego.
Kontaktowość  w pracy zespołowej jaką jest praca w teatrze.
Bezkompromisowość w osiągnięciu jak najlepszych wyników w pracy – budowaniu i wykonaniu całości  scenografii.
Poczucie odpowiedzialności za swoją pracę rzutującą na końcowe efekty spektaklu (filmu lub programu TV).

Ćwiczenia scenograficzne – budowa prostych scenografii w makiecie, konsultacje oraz omówienie technik wykonawczych dekoracji na scenie teatralnej. Konsultacje, wstępne omawianie projektów, wykłady w formie dyskusji (jeśli jest to możliwe) dotyczące tematyki wykonywanych zadań.

przykładowe ćwiczenia projektowe:

A. Dekoracja budowana tylko z samych „drzwi”

B. Wnętrze z widokiem na…….

C. Mechanizmy ukryte we wnętrzu szafy.

D. Stworzenie świata – scenografia w siedmiu odsłonach.

Literatura podstawowa.
Piotr Obracaj, „Sztuka teatru a ewolucja architektury scenicznej”
Artur Duda,  „Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym”

Literatura uzupełniająca.
Albumy o: meblach, biżuterii, wystroju wnętrz, broni, przedmiotów codziennego użytku etc.