Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Komputerowe Wspomaganie Projektowania Scenografii

 Wyob­raźnia bez wie­dzy może stworzyć rzeczy piękne. Wie­dza bez wyob­raźni naj­wyżej doskonałe.

Albert Einstein

Prowadzący mgr Patryk Kowalczyk

 

Pracownia  komputerowego  wspomagania  projektowania  scenografii ma na celu przygotowanie studentów do pracy  nad projektami  scenograficznymi przy użyciu  programów graficznych typu  Photoshop,  Zbrush, Keyshot.  Celem pracowni jest profesjonalne wykonywanie wizualizacji  oraz rysunków  technicznych,  niezbędnych przy tworzeniu scenografii filmowej i telewizyjnej.