Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego

prowadząca:  dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni as. mgr Aleksandra Starzyńska Lalka teatralna jako zjawisko podlega obecnie intensywnym przemianom. Dzisiaj figury animowane przybierają najrozmaitsze formy i rozmiary,  ich sposób animowania nie opiera się już tylko na technice stosowanej w podstawowych typach lalek. Lalka nie jest tylko zamiennikiem aktora, może funkcjonować na scenie obok niego dając możliwość budowania różnorodnych warstw znaczeniowych. Przemiany dokonujące się w teatrze, w przestrzeni kreacji … Czytaj dalej Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego