Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego

prowadząca:  dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek, prof. Uczelni

as. mgr Aleksandra Starzyńska

Lalka teatralna jako zjawisko podlega obecnie intensywnym przemianom. Dzisiaj figury animowane przybierają najrozmaitsze formy i rozmiary,  ich sposób animowania nie opiera się już tylko na technice stosowanej w podstawowych typach lalek. Lalka nie jest tylko zamiennikiem aktora, może funkcjonować na scenie obok niego dając możliwość budowania różnorodnych warstw znaczeniowych. Przemiany dokonujące się w teatrze, w przestrzeni kreacji figur  animowanych  pozostają w ścisłej korelacji z procesami zachodzącymi w innych dziedzinach sztuki.

Prowadząc zajęcia ze studentami staram się wskazywać istotę pojawiających się nowych tendencji. Namawiam do eksperymentowania, tworzenia obiektów o niepowtarzalnych formach i rozwiązaniach animacyjnych. Uświadamiam możliwość stosowania języka teatru wykorzystującego różnorodne środki wyrazu. Staram się również być otwarta na potrzeby studenta, na jego własną wizję rozwoju.

Pośród zamierzonych przeze mnie efektów kształcenia wymienić mogę między innymi umiejętność twórczego myślenia, rozwijanie sztuki interpretacji obrazu scenicznego oraz wrażliwości twórczej.  Istotne jest dla mnie również budowanie u studenta świadomości roli zastosowanych materiałów i ich wpływu nie tylko na sposób animacji, ale też na budowanie znaczeń.  Jestem zwolenniczką teorii iż w procesie kształcenia niezmiernie istotne jest rozwijanie indywidualności, postawy twórczej oraz świadomości potrzeby ciągłego rozwoju na różnorodnych płaszczyznach.