Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Pracownia Projektowania Scenografii Teatru Lalkowego

dr hab. Katarzyna Proniewska-Mazurek