Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej

prof. Paweł Dobrzycki   Celem zajęć projektowania scenografii operowej jest wprowadzenie w świat teatru muzycznego (lirycznego), w specyfikę inscenizacji i projektowania scenografii dla opery; kulturowe znaczenie teatru operowego, jego tradycja i współczesność; kształtowanie metody pracy nad inscenizacją form operowych, odrębność inscenizacyjna i scenograficzna teatru operowego; świadome pojmowanie teatru operowego jako syntezy sztuk: przenikanie i wzajemne oddziaływanie aspektów muzycznych, plastycznych, literackich; całościowe spojrzenie na dzieło … Czytaj dalej Pracownia Projektowania Scenografii Teatralnej i Operowej