Pracownia Projektowania Scenografii

dr hab. Marek Chowaniec, asyst. mgr Anna Adamek
 
Treści programowe nauczania (treść zajęć): 
– rola inspiracji w projektowaniu scenografii 
– omówienie tekstu będącego punktem wyjścia dla pracy projektowej 
– zasady przedstawienia projektowanej scenografii w dokumentacji technicznej 
– zasady współpracy z zespołem realizacyjnym, przy zachowaniu własnego języka artystycznego 
– współczesne technologie jako narzędzia w budowaniu świadomego warsztatu artystycznego 
– ćwiczenia polegające na rozwoju indywidualnego myślenia, niezależności poglądów i odwagi w ich głoszeniu 
 
Cel zajęć: 
Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do samodzielnego projektowania scenografii. Wprowadzenie w specyfikę zawodu scenografa, pokazanie obszarów, które będą tematem do poszukiwań i rozwiązań twórczych w przyszłej profesji. Celem jest również umiejętność kreacyjnego projektowania i efektywna prezentacja koncepcji twórczych. 
 
Lektury: 
– Władysław Strzemiński „Teoria widzenia” Kraków, Wydawnictwo Literackie
– Krystyna Zwolińska „Mały słownik terminów plastycznych”, Warszawa, Wiedza Powszechna 
– M.J.Moyuet „L’envers du theatre.Machines et decorations”, Paris, Machette 
–  Marvey K.Smith “Scene design and stage lightening”, New York 
– Mihail Moldoveanu “Composition, light and color in Robert Wilson’s Theatre”,  Barcelona, Lunwerg