Pracownia Projektowania Kostiumu

 

prof. DOROTA KOŁODYŃSKA

asystent mgr Aleksandra Reda

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności projektowania kostiumu na potrzeby spektaklu teatralnego, filmu i innych form widowiskowych oraz rozumienia jego roli we współczesnej praktyce twórczej. Praca nad kostiumem to nierozłączna część całościowej koncepcji spektaklu. Dlatego jednym z podstawowych założeń pracowni jest, by wiązać proces powstawania kostiumu z całością kontekstu scenograficznego. Dopiero ze stopniowego budowania narracji wizualnej spektaklu wynika jego język, w tym również kostium. Dla działalności artystycznej istotne jest ciągłe kształtowanie wrażliwości wobec dynamicznie zmieniającej się współczesności, umiejętność uważnej obserwacji świata i świadome przekładanie tych doświadczeń na język sztuki. Ważna jest walka ze stereotypami myślowymi. W ten sposób rozwija się indywidualna, oparta na osobowości i jednostkowym doświadczeniu studenta postawa twórcza. Sednem studiów w pracowni jest proces artystycznego poszukiwania i eksperyment (w sensie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym). Prowadzone zajęcia służyć mają ujawnianiu osobistego twórczego potencjału, kreatywności i rozwojowi języka indywidualnej wypowiedzi, otwierać wyobraźnię studenta na szeroki kontekst odniesień. Student powinien być zdolny do krytycznej analizy i obrony swojej pracy. Istotne jest założenie, aby już w czasie studiów możliwe było zaznajamianie się z elementami praktycznej realizacji kostiumu, opanowanie umiejętności wyrażania w projekcie indywidualnej myśli w sposób czytelny dla zespołu współpracowników technicznych. Kontakt z wybranymi pracowniami (np. krawiecką, modniarską czy z charakteryzatornią) pomoże w zapoznaniu się z realiami pracy np. w teatrze czy filmie, jak również w uświadomieniu, jak ważna jest dbałość o detal i jakość oraz czym jest specyfika pracy zespołowej. Podstawową formą zajęć będą zadania projektowe, dyskusje i konsultacje. 

Zajęcia obejmują:

– prace nad współczesną dramaturgią oraz klasycznymi tekstami wymagającymi znajomości kontekstu historycznego i tradycji;

– zadania bez tekstu, których celem jest praca konceptualna a kostium rozumiany być może jako komentarz i osobista interpretacja współczesności.  

Polecane lektury:

– Francois Boucher, Historia mody. Wyd. Arkady, 2014;

– Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968;

– Maguellone Toussaint-Samat, Historia stroju. Wyd.W.A.B., 2011;

– Andrzej Banach, O modzie 19-go wieku. Wyd. PIW, Warszawa, 1957

– Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubioru w Polsce. Wyd. Arkady, 2003;

– Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce. Wyd. PWN, 2013;

– Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca 20 -go wieku. Wyd. Arkady, 2007;

– Ewa Orlińska-Janowska, Jadwiga Chruszczyńska, Tkaniny Dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów. Wyd. Arkady, 2014;

– Moda. Historia od 18-go do 20-go wieku. Tom 1, 2. Instytut Ubiorów w Kyoto. Wyd. Taschen, 2012

 – Moda. Wielka księga ubiorów i stylów. Wyd. Arkady, 2014;   

– John Peackock – poszczególne tomy związane z historią kostiumu, detalem, akcesoriami. Wyd. Thames&Hudson;

– wydawnictwa V&A poświęcone kostiumowi, tkaninie, modzie, akcesoriom, dekoracji wnętrz i inne;

– Suzanne Lee, Fashioning the Future, Wyd. Thames&Hudson, 2005;

  -Antropologia Widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;

Wiedza o kulturze, cz. 3: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991;

– Jan Kott, Szekspir Współczesny. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991;

– Grzegorz Sinko, Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze 20-go wieku. Ossolineum Wrocław, 1988;

– Elisabeth Burns, O konwencjach w teatrze i w życiu społecznym. ‘Pamiętnik Literacki ‘ 1976, z.3, s. 291-323;

– Dobrochna Ratajczak. Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1985;  

Ponadto wymagane:

– uczestnictwo w życiu teatralnym, oglądanie spektakli teatralnych polskich i – w miarę możliwości – zagranicznych (odwiedzanie teatrów za granicą, nagrania DVD , transmisje);

– kino: filmy klasyczne i współczesne;

– wystawy;

– pokazy mody;

– albumy dot.fotografii ( reporterskiej , portretowej i innej );

– albumy i wydawnictwa związane z historią sztuki i sztuką współczesną;

– różne opracowania dot. najnowszych nurtów w rozwoju sztuki i kultury;

– strony internetowe, blogi;

– czasopisma związane ze współczesną sztuką, teatrem, filmem – np. „Teatr”, „Didaskalia”, „Notatnik Teatralny”, „Dialog”, „Kino”;

 

Facebook Pracowni: https://web.facebook.com/kostiumASPWaw/#