Ta strona używa polityki Cookies (ciasteczek). polityka cookiesx

Akademia Sztuk Pięknych

Wydział Scenografii

dr hab. DOROTA KOŁODYŃSKA

asystent mgr Martyna Kander    

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności projektowania kostiumu na potrzeby spektaklu teatralnego, filmu i innych form widowiskowych oraz rozumienia jego roli we współczesnej praktyce twórczej. Praca nad kostiumem to nierozłączna część całościowej koncepcji spektaklu. Dlatego jednym z podstawowych założeń pracowni jest, by wiązać proces powstawania kostiumu z całością kontekstu scenograficznego. Dopiero ze stopniowego budowania narracji wizualnej spektaklu wynika jego język, w tym również kostium. Dla działalności artystycznej istotne jest ciągłe kształtowanie wrażliwości wobec dynamicznie zmieniającej się współczesności, umiejętność uważnej obserwacji świata i świadome przekładanie tych doświadczeń na język sztuki. Ważna jest walka ze stereotypami myślowymi. W ten sposób rozwija się indywidualna, oparta na osobowości i jednostkowym doświadczeniu studenta postawa twórcza. Sednem studiów w pracowni jest proces artystycznego poszukiwania i eksperyment (w sensie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym). Prowadzone zajęcia służyć mają ujawnianiu osobistego twórczego potencjału, kreatywności i rozwojowi języka indywidualnej wypowiedzi, otwierać wyobraźnię studenta na szeroki kontekst odniesień. Student powinien być zdolny do krytycznej analizy i obrony swojej pracy. Istotne jest założenie, aby już w czasie studiów możliwe było zaznajamianie się z elementami praktycznej realizacji kostiumu, opanowanie umiejętności wyrażania w projekcie indywidualnej myśli w sposób czytelny dla zespołu współpracowników technicznych. Kontakt z wybranymi pracowniami (np. krawiecką, modniarską czy z charakteryzatornią) pomoże w zapoznaniu się z realiami pracy np. w teatrze czy filmie, jak również w uświadomieniu, jak ważna jest dbałość o detal i jakość oraz czym jest specyfika pracy zespołowej. Podstawową formą zajęć będą zadania projektowe, dyskusje i konsultacje. 

Zajęcia obejmują:

– prace nad współczesną dramaturgią oraz klasycznymi tekstami wymagającymi znajomości kontekstu historycznego i tradycji;

– zadania bez tekstu, których celem jest praca konceptualna a kostium rozumiany być może jako komentarz i osobista interpretacja współczesności.  

Polecane lektury:

– Francois Boucher, Historia mody. Wyd. Arkady, 2014;

– Maria Gutkowska- Rychlewska, Historia ubiorów. Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968;

– Maguellone Toussaint-Samat, Historia stroju. Wyd.W.A.B., 2011;

– Andrzej Banach, O modzie 19-go wieku. Wyd. PIW, Warszawa, 1957

– Anna Sieradzka, Tysiąc lat ubioru w Polsce. Wyd. Arkady, 2003;

– Anna Sieradzka, Moda w przedwojennej Polsce. Wyd. PWN, 2013;

– Alina Dziekońska-Kozłowska, Moda kobieca 20 -go wieku. Wyd. Arkady, 2007;

– Ewa Orlińska-Janowska, Jadwiga Chruszczyńska, Tkaniny Dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów. Wyd. Arkady, 2014;

– Moda. Historia od 18-go do 20-go wieku. Tom 1, 2. Instytut Ubiorów w Kyoto. Wyd. Taschen, 2012

 – Moda. Wielka księga ubiorów i stylów. Wyd. Arkady, 2014;   

– John Peackock – poszczególne tomy związane z historią kostiumu, detalem, akcesoriami. Wyd. Thames&Hudson;

– wydawnictwa V&A poświęcone kostiumowi, tkaninie, modzie, akcesoriom, dekoracji wnętrz i inne;

– Suzanne Lee, Fashioning the Future, Wyd. Thames&Hudson, 2005;

  -Antropologia Widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Agata Chałupnik, Wojciech Dudzik, Mateusz Kanabrodzki, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2008;

Wiedza o kulturze, cz. 3: Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów. Oprac. Wojciech Dudzik, Leszek Kolankiewicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991;

– Jan Kott, Szekspir Współczesny. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991;

– Grzegorz Sinko, Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze 20-go wieku. Ossolineum Wrocław, 1988;

– Elisabeth Burns, O konwencjach w teatrze i w życiu społecznym. ‘Pamiętnik Literacki ‘ 1976, z.3, s. 291-323;

– Dobrochna Ratajczak. Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru. Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1985;  

Ponadto wymagane:

– uczestnictwo w życiu teatralnym, oglądanie spektakli teatralnych polskich i – w miarę możliwości – zagranicznych (odwiedzanie teatrów za granicą, nagrania DVD , transmisje);

– kino: filmy klasyczne i współczesne;

– wystawy;

– pokazy mody;

– albumy dot.fotografii ( reporterskiej , portretowej i innej );

– albumy i wydawnictwa związane z historią sztuki i sztuką współczesną;

– różne opracowania dot. najnowszych nurtów w rozwoju sztuki i kultury;

– strony internetowe, blogi;

– czasopisma związane ze współczesną sztuką, teatrem, filmem – np. „Teatr”, „Didaskalia”, „Notatnik Teatralny”, „Dialog”, „Kino”;

 

Facebook Pracowni: https://web.facebook.com/kostiumASPWaw/#

Wydarzenia

Więcej