Pracownia Projektowania Kostiumu

Prowadząca: prof. Dorota Kołodyńska
asyst. mgr Aleksandra Reda

Celem zajęć jest kształcenie umiejętności projektowania kostiumu na potrzeby przede wszystkim spektaklu teatralnego, ale też innych form widowiskowych, oraz rozumienia jego roli we współczesnej praktyce twórczej.

Praca nad kostiumem to nierozłączna część całościowej koncepcji spektaklu. Dlatego jednym z podstawowych założeń pracowni jest to, by wiązać proces powstawania kostiumu z całością kontekstu scenograficznego. Dopiero ze stopniowego budowania narracji wizualnej spektaklu wynika jego język, w tym również kostium. Sednem studiów w pracowni jest proces artystycznego poszukiwania i indywidualny eksperyment, rozumiany jako punkt wyjścia procesu projektowania. Prowadzone zajęcia służyć mają ujawnieniu osobistego, twórczego potencjału, kreatywności i rozwojowi języka oryginalnej wypowiedzi, a także otwierać wyobraźnię studenta na szeroki kontekst odniesień. Taki rodzaj kształcenia nie ogranicza się do wiedzy specjalistycznej, ale zakłada przenikanie się różnych dziedzin sztuki.

Istotne jest założenie, aby już w czasie studiów możliwe było zaznajamianie się z elementami praktycznej realizacji kostiumu oraz opanowanie umiejętności wyrażania w projekcie indywidualnej myśli w sposób czytelny dla zespołu współpracowników technicznych. Kontakt z wybranymi pracowniami w teatrach (np. krawiecką, farbiarnią czy charakteryzatornią) oraz warsztaty praktyczne pomogą w zapoznaniu się z realiami pracy scenografa, jak również w uświadomieniu jak ważna jest dbałość o detal i jakość oraz czym jest specyfika pracy zespołowej.

W pracowni realizowane są projekty semestralne oraz prowadzone są dyplomy magisterskie.

Podstawową formą zajęć jest metoda korektowa. 

Zajęcia obejmują:

– prace nad współczesną dramaturgią oraz klasycznymi tekstami wymagającymi znajomości kontekstu historycznego i tradycji; 

– zadania bez tekstu, których celem jest praca konceptualna, a kostium rozumiany być może jako narzędzie nowych dróg artystycznych i ideowych poszukiwań.

Prace dyplomowe absolwentek i absolwentów Pracowni Projektowania Kostiumu prezentowane były w Polsce oraz zagranicą, na ekspozycjach będących konfrontacjami różnych szkół artystycznych, takich jak:

  • Biennale prac studentów scenografii The International Stage Design Student’s Works Exchange     w National Center for the Performing Arts w Pekinie, Chiny (2012 i 2014),
  • Costume at the Turn of the Century 1995-2015 w Państwowym Muzeum Teatralnym im. A.A. Bahruszyna w Moskwie, Rosja (2015),
  • Wystawa profesorów i studentów Wydziału Scenografii ASP w Warszawie Zamek Kazimierzowski w Przemyślu, Galeria Zamek (2015),
  • Kostium na przełomie wieków 1990-2015, ASP w Warszawie (2019),
  • Młoda Polska Scenografia w ramach praskiego Quadriennale, Galeria Czeskiego Centrum, Praga, Czechy (2019),
  • Innovative Costume of the 21st Century; the Next Generation w Państwowym Muzeum Historycznym, Moskwa, Rosja (2019),
  • Wymiary Scenografii w Katowicach, gdzie kilkakrotnie otrzymały nagrody i wyróżnienia  w Konkursie o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala w katowickim Centrum Scenografii    Polskiej (2015, 2016, 2017, 2018)
  • na wystawach Coming Out – Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie (2014, 2016, 2017, 2018, 2019).