Pracownia Historii Kultury Materialnej i Obyczaju

Prof. Ewa Braun

W kontekście zajęć obejmujących zagadnienia świadomego kształtowania przestrzeni scenograficznej, celowym jest poznanie sposobu aranżacji wnętrz mieszkalnych i publicznych wraz z ich wyposażeniem, wiedzą o życiu codziennym i zmieniających się obyczajach. W pracowni studenci poznają wybrane treści o zjawisku historycznym i kulturowym jakim był polski dwór, z jego tradycją i cechami wyróżniającymi. Materiał ikonograficzny pozwala im poznać funkcję i użyteczność przedmiotów charakterystycznych dla określonej dekady XIX i I połowy XX w., w dziedzinie rzemiosła artystycznego (meble, tkaniny dekoracyjne, oświetlenie). Omawiane zagadnienia mają również na celu przybliżyć wiedzę o aranżacji wnętrz mieszkalnych ale i wnętrz publicznych jak urząd, kawiarnia, hotel, kabaret itp. W pracowni „Historii kultury materialnej i obyczaju” zajęcia prowadzone są w formie wykładów, uzupełnianych prezentacją multimedialną (obszar dokumentacji historycznej, przykłady aranżacji wnętrz muzealnych, realizacje scenografii filmowej). Do powinności semestralnych studentów należy opracowanie wybranego zagadnienia w formie krótkiego referatu z uwzględnieniem kontekstu historyczno – kulturowego, z ikonografią tematu i rozwinięciem w projekcie aranżacji przestrzeni o określonej funkcji użytkowej, oraz wykonanie przez studentów projektów kostiumów i złożoną dokumentacją tematu. Prowadząca pracownię konsultuje w przebiegu spotkań ćwiczenia studentów, wskazuje źródła do uzupełnienia wiedzy, prowadzi korekty. Zajęcia mają na celu pozyskanie przez studentów niezbędnej wiedzy wspomagającej działania projektowe, znajomość funkcjonowania przedmiotów pełniących rolę rekwizytów w projektowanej i realizowanej scenograficznie rzeczywistości.

-Braun-lit-podst-na-str-intertASP_Page_1