dr Martyna Kander

 

 

 

Absolwentka Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie (2012); w ramach programu Socrates Erasmus studiowała również w Accademia di Belle Arti w Wenecji.

Zrealizowała spektakle na scenach operowych i dramatycznych, m.in. w Operze na Zamku w Szczecinie Operze Nova w Bydgoszczy, Operze Kameralnej w Warszawie, Teatrze Powszechnym w Warszawie, Teatrze Studio w Warszawie, Teatrze im. Juliusza Słowackiego, Teatrze Narodowym w Warszawie, Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Współpracowała m.in. z Marcinem Hycnarem (Tonacja blue Hare’a, Romeo i Julia Shakespeare’a, Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Zelenki, Opowieść zimowa Shakespeare’a, Księżniczka na opak wywrócona Calderona de la Barki, Fizycy Durrenmatta), Natalią Babińską (Hrabina Marica Kálmána; Rigoletto Verdiego; The Turn of the Screw Brittena, Straszny dwór Moniuszki), Natalią Kozłowską (Agrippina Händla; Pigmalion Rameau), Robertem Bondarą (Legenda Bałtyku Nowowiejskiego, Szeherezada Rimskiego-Korsakowa, Medea Barbera, Na kwaterunku Moniuszki), Maciejem Prusem (Letnicy Gorkiego), z Grażyną Kanią (Romeo i Julia Shakespeare’a), Waldemarem Raźniakiem (Joanna Szalona; Królowa Janiczak; Otello Shakespeare’a).

Dwukrotnie została wyróżniona stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrodami za twórczość na polu scenografii, w tym Nagrody im. L. Schillera, Nagrody im. T. Roszkowskiej, Nagrody im. J. Kiepury, Nagrody im. J. Moskala oraz Nagrody Specjalnej ZASP im. A. Pronaszki.

Pracę na Wydziale Scenografii rozpoczęła w roku 2014 jako asystentka dr hab. Doroty Kołodyńskiej w Pracowni Projektowania Kostiumu. Od roku akademickiego 2018/19 wspólnie z dr Julią Skrzynecką prowadzi zajęcia z Podstaw Projektowania Scenografii dla studentów pierwszego roku.

Kontakt:  martyna.kander@asp.waw.pl

Pełne portfolio: http://www.martynakander.com/

fot. Paweł Paprocki