Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Konwersatorium Fakultatywne

dr A. Oleńska