Kierunki rozwoju scenografii XX wieku

wyk. dr Agnieszka Korytkowska