Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Kierunki rozwoju scenografii XX wieku

wyk. Agnieszka Koeher – Hensel