Kierunki kreacji w obrazie filmowym (Projektowanie obrazu)

Prowadząca: dr Ewa Kochańska

Zajęcia z Projektowania Obrazu obejmują elementy praktycznych zagadnień takich jak: jedność ikonolingwistyczna, storyboard i komunikacja masowa, conceptart, słowniki filmu, animacji i reklamy, praca ze scenariuszem, warsztat pracy, rodzaje perspektyw, budowanie portfolio, dynamika i sekwencje ruchu i inne.

Program przygotowuje studentów do samodzielnego projektowania obrazu teatralnego i filmowego. Wprowadza do technik rysowania conceptartu, w tym organizowania treści projektu i aranżowanie go w formacie wizualnym. Zapoznaje z terminologią pracy scenografa teatralnego, filmowego, telewizyjnego i animatora. Skupiony jest na samym procesie projektowania filmu i teatru.

Wprowadza w specyfikę zawodu, pokazując obszary, które będą tematem do poszukiwań i rozwiązań twórczych w zawodzie.

Studenci mają posiąść umiejętność świadomego kreatywnego projektowania i umiejętność efektownej prezentacji projektu. To wprowadzenie do etapu preprodukcji.

Program podany jest w formie wykładów, demonstracji, zajęciach grupowych i w prezentacjach studentów. Zadania dzielą się na projekty, testy i ćwiczenia.

Proponuję ćwiczenie gdzie studenci na podstawie reprodukcji obrazu zbadają swoje możliwości odtworzenia w przestrzeni scenografii z przykładowego obrazu. Światło i kompozycja w danym dziele są zazwyczaj manipulacją artysta.  Dzięki temu ćwiczeniu dowiadujemy się, na czym polega świadoma kompozycja, zaczynamy świadomie odbierać obraz, uzyskujemy praktyczne umiejętności w pracy scenografa na planie filmowym.