Historia

  Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie     HISTORIA   Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w roku akademickim 2013/2014 powstał dziewiąty wydział tej uczelni – Wydział Scenografii. Rada Wydziału Scenografii wybrała Dziekanem dr hab. Pawła Dobrzyckiego, prof. ASP, a prodziekanami: dr hab. Marka Chowańca, prof. ASP i dr Marcela Sławińskiego. Od 2014 Wydział Scenografii pracuje w nowym budynku, znakomicie położonym nad Wisłą, w którym możemy zapewnić studentom właściwe … Czytaj dalej Historia