Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Historia teatru – teatr dawny