Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Historia Sztuki

dr Marek Machowski