Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Fotografia

dr Mariusz Gajewski