Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

Filozofia Kultury z Elementami Antropologii

dr Katarzyna Kasia