Ergonomia w Przestrzeni Widowiskowej

mgr inż arch., mgr sztuki Julia Karłowska

kontakt: jkarlowska@gmail.com

Celem rysunkowo – projektowych zajęć dla I i II roku jest: – Budowanie wyobraźni przestrzennej na podstawie obserwacji i notacji graficznej. – Zdobycie umiejętności odczytywania i zapisywania relacji przestrzennych: brył i płaszczyzn w uzupełniających się technikach obrazowania (obrazowanie przestrzenne i płaskie) – Poznanie podstawowych zasad ergonomii przestrzeni egzystencjalnej człowieka. – Poznanie podstaw uniwersalnego języka rysunku technicznego. – Zdobycie umiejętności syntetycznego obrazowania koncepcji projektowej w skali i proporcji. – Łączenie środków wyrazu (projektów wstępnych opartych na rysunku technicznym, szkicach koncepcyjnych, ideogramach, przedstawieniu trójwymiarowym w postaci makiet roboczych). – Użytkowe wykorzystanie odręcznych i komputerowych technik graficznych do prezentacji rozwijanych projektów. Przykłady ćwiczeń: Perspektywa; kompozycje i re – kompozycje Człowiek w przestrzeni Interwencje przestrzenne, działania w skali 1:1, Pokonanie wysokości – ergonomia w przestrzeni; „Schody”, „Przestrzeń dialogu” . Literatura: – „Język wzorców”, Christopher Alexander, GWP, Gdańsk 2008, – „Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego”, Ernst Neufert, Arkady, W – wa 2007, – „Krótka historia przestrzeni teatralnej”, David Wiles, PWN, W – wa 2012, – „Bycie, Przestrzeń, Architektura”, Christian Norberg Schultz, Murator, W – wa 2000, – „W stronę architektury”, Le Corbusier, FCA, W – wa 2012, – „Odczuwanie architektury”, Steen Eileen Rasmussen, Murator, W – wa 1999, – „Język Nowych Mediów”, Lev Manovich, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, W – wa 2006.