dr Monika Murawska

IQIc2z5f

Absolwentka filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmowała się przede wszystkim historią filmu. Studiowała na Université Paris X Nanterre i Katholieke Universiteit Leuven. W 2008 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Warszawskim poświęcony współczesnej fenomenologii francuskiej. Jest trzykrotną stypendystką Rządu Francuskiego, sekretarzem redakcji Przeglądu Filozoficzno – Literackiego i członkiem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Tłumaczy z języka francuskiego; jest także autorką książek: Problem innego (2005) i Filozofowanie z zamkniętymi oczami (2011) oraz licznych artykułów na temat fenomenologii sztuki.

Lista publikacji :

Książki i artykuły:

Filozofowanie z zamkniętymi oczami. Fenomenologia ciała Michela Henry’ego, Monografie FNP, Wrocław 2011.
La corporéité qui peint. La peinture chez Merleau-Ponty et Michel Henry w: Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, v. 2, eds.  Karel Novotný, Taylor S. Hammer, Anne Gléonec (eds.), Zeta books, New York  2011.
Filozofia źródłowa “contra” antropologia w: Michel Henry – fenomenolog życia, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Ignatianum, Kraków 2010.
Żywe ciało. Fenomenologia Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Michela Henry’ego, „Sztuka i Filozofia”, nr 33, 2008 .
Filozofia transcendencji i filozofia immanencji. Koncepcja podmiotu w fenomenologii Emmanuela Levinasa i Michela Henry’ego, « Edukacja filozoficzna », nr 44, 2007.
Fenomenologia z zamkniętymi oczami. Nowa fenomenologia Michela Henry’ego w: Wokół fenomenologii francuskiej. Możliwości. Pokrewieństwa. Konfrontacje, red. I. Lorenc, J. Migasiński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007 .
Sztuka, która pozwala zobaczyć niewidzialne. Maurice Merleau-Ponty o malarstwie Cézanne’a i Michel Henry o abstrakcji Kandinskiego, „Przegląd Filozoficzno-Literacki: Filozofowie-artyści”, nr 2 (14), 2006.
Problem innego. Analiza porównawcza koncepcji Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Emmanuela Lévinasa, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Recenzje:

La recension du livre de Marek Jędraszewski, Poznać Boga i człowieka. Augustyn, Marcel, Stein, Levinas, « Cahiers d’Etudes Levinasiennes », nr 8, 2009.
Granice fenomenologii: Agata Zielinski, Lecture de Merleau-Ponty et Lévinas. Le corps, le monde, l’autre, “Etyka”, nr 37, 2004.
Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, red. M. Heinz, M. Potępa, Z. Zwoliński, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, nr 11, 2005.
Ciało obnażone: A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał, „Filozofia i Sztuka”, nr 28, 2006.
…To, co było widoczne za wieżami w Martinville…: Fenomenologia francuska. Rozpoznania , interpretacje, rozwinięcia, wybór pod red. J. Migasińskiego i I. Lorenc, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006, „Kronos”, nr 2, 2007.

Tłumaczenia:

Michel Henry, Etyka i kryzys współczesnej kultury w: : Michel Henry – fenomenolog życia, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Ignatianum, Kraków 2010.
Michel Henry, Etyka i resligia w fenomenologii życia w : : Michel Henry – fenomenolog życia, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Ignatianum, Kraków 2010.
Ovidiu-Sorin Podar, Cielesność-zmysłowość-chiazma w : : Michel Henry – fenomenolog życia, red. A. Gielarowski, R. Grzywacz, Ignatianum, Kraków 2010.
Yves Chevrel, Świadek kosmopolitycznego dekadentyzmu – Stanisław Przybyszewski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”(en train d’être publié).
Stanisław Piwko, Specyfika moralności u Jana Kalwina, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”nr4 (25), 2009.
Michel Fattal, Enneady Plotyna: krytyka Platońskiej koncepcji sztuki, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2–3 (20), 2008, ss. 387–402.
Francois Chirpaz, Metafora, droga myślenia, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, 2–3 (20), 2008 ss. 373–386.

Wystąpienia na konferencjach i wykłady gościnne :

L’apparaître originaire, congres internetionel à Toulouse Retrouver un sens nouveau rencontrer l’imprévisible (Toulouse, 5–7 juillet 2011).
Corporeité dans la peinture de Lucien Freud,  congres international à Prague :Corporeity and Afectivity: Michel Henry and Philosophies of Corporeity, (Prague, 4–6 novebre  2010).
Cours sur l’art polonais des années 90. à l’Ecole Supérieure des Arts Moderns ( Paris, 24–28 mai 2010).
Organisatrice du congres international: Les limites de  l’image et de la parole – Ganice języka i obrazu w myśli Lyotarda i Levinasa, Instytut Filozofii UW i PAN (Varsovie, 15–16 mai 2010).
Intencjonalność w sztuce, congres organisé par Wydział Filozoficzny
„Ignatianum”: Intencjonalność w fenomenologii francuskiej. Inspiracje, debaty,
perspektywy (Cracovie, 14–15 octobre 2009).
Cours à L’Université Adam Mickiewicz à Poznań, séminaire consacré au corps et à sa représentation (Poznań, mai et juin 2009).
Filozofia źródłowa „contra” antropologia, Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN: Fenomenologia i antropologia filozoficzna (Varsovie, 22 novembre 2008).
La corporeité qui peint, Fifth Central and Eastern European Conference on Phenomenology: Conference in celebration of Maurice Merleau-Ponty 100th birthday (Prague, 28 septembre – 2 octobre 2008).
L’art qui rend possible l’intersubiectivité, Seminaire internationel: La vie comme imbrication de la subjectivité et l’intersubjectivité. (Bratysława, 13–14 mai 2008).
Levinas-Blanchot: Corps et désir, Sujet : Colloque internationale : Levinas-Blanchot : penser la différence (Paris, 13–16 novembre 2006).
La transcendance et l’immanence: le sujet chez Emmanuel Levinas et Michel Henry : Colloque international. Un siècle avec Levinas ; Levinas en héritage,  (Cluny, 19–25 juillet 2006).
Problem intersubiektywności w filozofii transcendentalnej i próby jego rozwiązania przez Maurice’a Merleau-Ponty’ego i Emmanuela Lévinasa, IV Międzynarodowa konferencja naukowa: Pytania i perspektywy transcendentalizmu (Katowice, 20–21 avril 2004).