Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Wydział Scenografii

prof. Piotr Jaworowski