Artykuł prof. Barbary Osterloff o twórczości prof. Marka Chowańca w piśmie Teatr

Opublikowano 25 lipca 2023

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prof. Barbary Osterloff o twórczości scenograficznej prof. Marka Chowańca.

Można go przeczytać na stronie miesięcznika:

Link do artykułu