Dr Julia Skrzynecka laureatką programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Opublikowano 10 lipca 2022

Dr Julia Skrzynecka, prodziekanka Wydziału Scenografii, została laureatką 3-letniego programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r., wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Nasza wykładowczyni znalazła się pośród 215 młodych naukowców wyłonionych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego spośród ponad tysiąca wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium. Co warte podkreślenia, stypendia w „dziedzinie sztuki” zostały przyznane tylko 9 osobom (2 stypendia w dyscyplinie „sztuki filmowe i teatralne”, 2 w dyscyplinie „sztuki muzyczne” i 5 w dyscyplinie „sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki”).

Wyniki programu stypendialnego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17?fbclid=IwAR2cjEIPLVk076jbXCYIWqxkKZQxLXgunwWIBemeREwOaJH5tmRM40rCGOA

Gratulujemy!