Międzynarodowy konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej „Animatus” – edycja 2021

Opublikowano 5 lipca 2021

Międzynarodowy konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy
teatralnej „Animatus” – edycja 2021

„Animatus” to międzynarodowy konkurs na koncepcję i realizację lalki, animowanego
obiektu lub innej formy teatralnej, zainicjowany w Kielcach w 2018 roku.
Do udziału w konkursie zapraszamy pełnoletnich twórców różnych dziedzin plastycznych,
sztuk wizualnych i teatralnych. Laureaci „Animatusa” otrzymają nagrody pieniężne oraz
zrealizują zwycięskie koncepcje w ramach rezydentury artystycznej.
Celem konkursu „Animatus” jest poszukiwanie nowych środków wyrazu w obszarze teatru
lalek (także teatru lalek dla dorosłych), szeroko rozumianego teatru formy oraz wspieranie
nowatorskich projektów scenograficznych.
Główna idea przedsięwzięcia to eksplorowanie teatralnych środków w konfrontacji z
rozwojem technologii i różnorodnych koncepcji estetycznych.
W trzech minionych edycjach konkursu uczestniczyli scenografowie, projektanci, reżyserzy,
performerzy, lalkarze czy twórcy multimediów, a nagradzane prace powstawały z
wykorzystaniem zarówno technik tradycyjnych (rzemieślniczych, lalkarskich, rzeźbiarskich),
jak też współczesnych rozwiązań cyfrowych jak np. VR czy druk 3D.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie oryginalnego projektu lalki/animowanego
obiektu/formy teatralnej, przeznaczonej do wykorzystania w etiudzie teatralnej lub
performansie. Termin nadsyłania zgłoszeń i projektów na adres info@animatuscontest.pl
upływa w dniu 31 sierpnia 2021 roku. Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie
określa Regulamin (do pobrania poniżej).
Nadesłane prace oceni profesjonalne Jury, wybierając do drugiego etapu konkursu najbardziej
interesujące projekty. Następnie, do 15 września 2021 roku, wskazani autorzy przedstawią
szczegółowe założenia swoich propozycji, po czym Komisja Konkursowa wyłoni ostatecznie
trzech zwycięzców konkursu.
Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 1000 Euro oraz weźmie udział w
rezydenturze, w ramach której zrealizuje swój konkursowy projekt.
Organizator konkursu zapewni rezydentom nieodpłatne noclegi i wyżywienie w Kielcach, a
także pracownie i materiały niezbędne do realizacji projektu oraz pomoc techniczną
wykwalifikowanych pracowników.
Do dyspozycji laureatów będą też konsultanci: scenografowie, konstruktorzy, aktorzy i
twórcy teatralni. Podczas rezydentury laureat zobowiązany jest do wykonania nagrodzonego
projektu, który finalnie zaprezentowany zostanie podczas pokazu dla publiczności w
Kielcach.
Konkurs „Animatus” realizuje Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana
Karskiego, we współpracy z kieleckim Instytutem Dizajnu oraz Muzeum Zabawek i Zabawy
w Kielcach a jego pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest Robert Drobniuch
(obecnie dyrektor Teatru Lalek Guliwer w Warszawie). Patronat honorowy nad konkursem
objął Polski Ośrodek Lalkarski Polunima.
Partnerami konkursu są również uczelnie wyższe: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, Akademia
Sztuk Teatralnych w Krakowie Wydział Lalkarski we Wrocławiu, Wydział Sztuk
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Partnerami medialnymi są kwartalnik
Teatr Lalek i wortal e-teatr.pl

W trakcie uroczystego finału „Animatusa”, który przewidziany na jesień 2021r., odbędą się
prezentacje zwycięskich prac, a także wykłady, panel studencki Forum Form i wystawa
online.

Pochodzące z łaciny słowo ANIMATUS oznacza „ożywiony, obdarzony życiem”, a jak
wiemy, u podstaw sztuki lalkarskiej leży założenie ożywiania materii. Profesor Halina
Waszkiel poszukując nowej definicji lalki, stworzyła nazwę, najpełniej określającą
współczesne formy lalkowe, tzn: „ANIMANT – to przedmiot absolutnie dowolny, materialny
lub niematerialny (np. cień) poddany animacji przez artystę-animatora. (…) Animantem może
być lalka człekopodobna, pacynka, jawajka, kukiełka, marionetka, lalka cieniowa, maska,
dowolny przedmiot, kawałek materiału, nawet smuga światła, ale potraktowane jako postać
sceniczna, partner dialogu, nośnik idei, przedmiot estetyczny budujący metaforę – coś, co
aktor wprowadza na scenę i pokazuje widzom jako trzeci element spektaklu. Istotą teatru jest
spotkanie aktora i widza. Istotą teatru lalek jest spotkanie trzech partnerów: aktora, widza i
lalki. I nie ma znaczenia, czy aktor jest widoczny dla widza, czy ukryty np. za parawanem –
on i tak zawsze jest.”
Konkurs ma być impulsem do tworzenia współczesnych animantów, nie tylko w teorii, ale
przede wszystkim w praktyce.
Mamy nadzieję, że „Animatus” będzie atrakcyjnym wyzwaniem dla artystów,
umożliwiającym im rozwój i twórcze eksploracje.
Zapraszamy do udziału w konkursie.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@animatuscontest.pl
lub telefonicznie: +48 698 859 302
Konkurs „Animatus” jest realizowany przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im.
Stefana Karskiego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://animatuscontest.pl/

https://www.facebook.com/AnimatusOnline