KsiążkA MYŚLĄCA RĘKA wydaną przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Opublikowano 22 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z książką MYŚLĄCA RĘKA wydaną przez Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie . Wydawnictwo zawiera kalendarium dotychczasowych działań warsztatowych i edukacyjnych, dokumentację fotograficzną, wywiady przeprowadzone z rzemieślnikami pracującymi w Teatrze im. J. Słowackiego przybliżające ich sylwetki i tajniki ich rzemiosła, opracowania naukowe i wnioski badawcze, opracowane na podstawie ankiet oraz teksty autorytetów z dziedziny teatru. Wśród autorów, których teksty ukażą się w wydawnictwie znalazł się wykładowca Wydziału Scenografii, profesor Paweł Dobrzycki! Cała książka dostępna jest bezpłatnie w formie pdf na stronie:

https://teatrwkrakowie.pl/aktualnosci/wydawnictwo-myslaca-reka-2017-2020