Karolina Bramowicz - dyplom mgr

Dyplom Karoliny Bramowicz

Opublikowano 22 lutego 2021

1 lutego 2021 odbyły się kolejne w historii Wydziału Scenografii obrony online dyplomów.

 

Wyróżnionym przez komisję dyplomem magisterskim jest praca Karoliny Bramowicz, na którą składa się dyplom projektowy stworzony pod opieką prof. Doroty Kołodyńskiej i as. mgr Aleksandry Redy w Pracowni Projektowania Kostiumu oraz aneks zrealizowany w Pracowni Rysunku i Koloru pod opieką promotorską prof. Elżbiety Baneckiej i as. dr Anny Jędrzejec. Praca teoretyczna na temat reżyserii światła w teatrze powstała pod opieką prof. Magdaleny Raszewskiej.

Tematem głównej części dyplomu było przygotowanie projektów kostiumów i scenografii do opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Czarodziejski flet. W swojej pracy autorka oczyściła z nadmiaru dekoracyjności i zredukowała do graficznej formy ubiór drugiej połowy XVIII wieku, opierając się na najbardziej charakterystycznych elementach, zachowując tym samym całą żartobliwość i baśniowość opery. Projekt scenografii zakłada realizację na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Oprócz projektów scenografii i kostiumów, autorka postanowiła wykonać szereg prób tkaninowych oraz samodzielnie uszyć kostiumy dla trzech postaci opery: Papagena, Papageny i Królowej Nocy, czego efektem była sesja zdjęciowa.

Aneks dyplomantki składa się z cyklu obrazów i instalacji pt. „Maszyny mojej wyobraźni”. Na całość cyklu składa się 55 obrazów oraz 6 instalacji. W pracach dyplomantki widać dojrzałość artystyczną w tworzeniu malarskich i przestrzennych kompozycji. 

Jak sama piszę o swoich pracach: Łapię w kadry otaczającą mnie rzeczywistość, a moja wyobraźnia tworzy obiekty, które przekładam na płótno. Inspiruje mnie architektura, jej konstrukcja, piony, poziomy, elementy kostiumów. Tytułowa maszyna jest dla mnie synonimem ruchu, jest zamknięta w formie wykreowanej przez moją wyobraźnię. Instalacje są kontynuacją cyklu obrazów i próbą wyjścia z nimi w przestrzeń – ukazaniem uniwersalności formy w różnych konfiguracjach. W swojej pracy nie chciałabym narzucać jednej interpretacji. Chcę, aby odbiorca zinterpretował to, co widzi opierając się na własnych doświadczeniach i skojarzeniach.

 

Zapraszamy do obejrzenia portfolio Karoliny Bramowicz: https://karolinabramowicz.wixsite.com/website

 

Serdecznie gratulujemy!

Autorzy zdjęć prac: Karolina Bramowicz, Jędrzej Skajster